Aktualności

/ Rachunkowość i księgowość

KSEF a faktury dla zagranicznych podmiotów oraz faktury w walucie obcej

KSeF a faktury dla zagranicznych podmiotów oraz faktury w walucie obcej

/
Data15 sty 2024
/

Rozpoczynając od lipca 2024 r. dla podatników czynnych, a od stycznia 2025 r. dla wszystkich polskich przedsiębiorców, będzie wymagane korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wpłynie to na sposób dokumentowania transakcji zarówno z krajowymi, jak i zagranicznymi kontrahentami. Z uwagi na kompleksowość fakturowania podmiotów spoza Polski oraz faktur w innych walutach niż PLN, konieczne jest przeanalizowanie, kiedy korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe, a kiedy opcjonalne.

Zgodnie z przepisami wprowadzającymi Krajowy System e-Faktur (KSeF), wszyscy podatnicy mający swoją siedzibę na terenie Polski oraz wystawiający dokumenty księgowe zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług zostaną objęci obowiązkiem korzystania z nowego systemu. W rezultacie faktury ustrukturyzowane będą stanowiły narzędzie potwierdzające transakcje prowadzone w Polsce nie tylko przez krajowe przedsiębiorstwa, lecz również przez podmioty zagraniczne oraz międzynarodowe organizacje prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.


Faktury od podmiotów zagranicznych

Zastosowanie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) obowiązuje wyłącznie polskich przedsiębiorców, co oznacza, że kontrahenci spoza Polski nie są zobowiązani do korzystania z faktur ustrukturyzowanych. W przypadku otrzymania faktury od zagranicznego dostawcy, nie będzie ona dostępna w ramach Krajowego Systemu e-Faktur, i zgodnie z wytycznymi ministerstwa, nie ma konieczności wprowadzania jej do systemu.


Faktury dla podmiotów zagranicznych

Sytuacja wygląda inaczej w przypadku faktur wystawianych dla zagranicznych podmiotów. Odbiorca spoza Polski, jako zagraniczny kontrahent, nie posiada stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i tym samym nie ma dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), co oznacza, że nie pobierze faktury wystawionej przez ten system.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podmiotom zagranicznym również należy wystawić fakturę w KSeF. A następnie należy przekazać fakturę odbiorcy poza Krajowym Systemem e-Faktur w sposób uzgodniony z danym kontrahentem, np. w formie papierowej lub za pomocą wiadomości e-mail.

Taką fakturę ustrukturyzowaną należy oznaczyć kodem QR, który umożliwia dostęp do tej faktury w KSeF i weryfikację zawartych w niej danych. Dzięki temu faktura zachowa format ustrukturyzowany, a zagraniczni kontrahenci otrzymają faktury w formie zwizualizowanej, podobnej do tej wystawionej za pomocą programu finansowo-księgowego.


Zagraniczne firmy działające w Polsce

Podatnicy zagraniczni, posiadający w Polsce w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności dla celów VAT, są zobowiązani do korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zagraniczna jednostka, posiadająca polski numer identyfikacyjny NIP, może operować samodzielnie lub poprzez pełnomocnika.

W takiej sytuacji, konieczne jest złożenie przez ten podmiot zawiadomienia ZAW-FA, w którym określa osobę fizyczną do pełnienia roli pełnomocnika w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). W ramach tego zawiadomienia, podmiot wyznacza osobę do zarządzania uprawnieniami, wystawiania faktur w imieniu przedsiębiorstwa, uzyskiwania uprawnień, a także uzyskiwania dostępu do faktur elektronicznych.


Faktury krajowe wystawiane w walucie obcej

Ważnym aspektem związanym z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) jest kwestia wystawiania faktur w walucie obcej, gdy odbiorcą jest krajowy podmiot.

Podczas wypełniania faktury, która ma być wystawiona w walucie obcej, należy zwrócić uwagę na obowiązkowe pole KodWaluty, które zawsze musi być uzupełnione, niezależnie od waluty, w jakiej faktura jest wystawiana. W przypadku faktury w polskiej walucie konieczne jest podanie trzyliterowego kodu waluty PLN. W przypadku faktury w innej walucie, należy wprowadzić kod waluty zgodny z klasyfikacją ISO-4217, np. EUR, USD, a także uzupełnić pole KursWaluty.

Na fakturze wystawionej w walucie obcej jedynie kwota podatku w polu P_14_xW przeliczona jest na złotówki zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT:
Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Więcej o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) dowiesz się na naszej stronie: Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje