Aktualności

/ Rachunkowość i księgowość

Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024

Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 – ustawa z podpisem Prezydenta

/
Data30 sie 2023
/

Dnia 7 sierpnia 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza obowiązek stosowania e-Faktur oraz korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od dnia 1 lipca 2024 roku. Niektórym przedsiębiorcom przyznano dodatkowy czas na wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur.

Celem nowych przepisów jest skuteczniejsze zwalczanie oszustw związanych z podatkiem VAT oraz stanowienie narzędzia w walce z unikaniem opodatkowania przez podatników.

Do końca czerwca 2024 roku pozostaną dostępne trzy metody fakturowania:

  • Tradycyjne fakturowanie papierowe,
  • Standardowe fakturowanie elektroniczne,
  • Fakturowanie elektroniczne z wykorzystaniem platformy KSeF.

Wybór metody fakturowania pozostaje decyzją podatnika. Obecnie podatnicy mają możliwość mieszania różnych metod fakturowania, a przepisy nie nakładają obowiązku korzystania z jednej metody dla wszystkich faktur.


Obowiązek wystawiania e-faktur w Krajowym Systemie e-Faktur od 1 lipca 2024

Nowelizacja ustawy o VAT nakłada obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz e-Faktur na wszystkie transakcje B2B, czyli te, które zachodzą między firmami, począwszy od 1 lipca 2024 roku.

Dodatkowe pół roku na przygotowanie otrzymają podatnicy, którzy:

  • są zwolnieni z VAT,
  • korzystają z kas rejestrujących do wystawiania faktur (od 2025 r. nie będzie można wystawiać faktur za pomocą kas rejestrujących) oraz
  • wystawiają faktury uproszczone (w tym paragony uznane za faktury uproszczone).

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku ci podatnicy będą mieli opcję dobrowolnego stosowania faktur ustrukturyzowanych, z wyjątkiem paragonów fiskalnych uznanych za faktury (paragony z NIP kupującego do 450 zł). Natomiast od 1 stycznia 2025 roku będą zobowiązani do wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej.


Kary za niedopilnowanie obowiązku wystawienia faktury ustrukturyzowanej w KSeF

Od stycznia 2025 roku, podatnicy, którzy nie przestrzegają przepisów, mogą być narażeni na kary finansowe. Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie uprawniony do nałożenia kar pieniężnych na podatników w wysokości do 100% kwoty podatku VAT, który został wykazany na fakturze wystawionej poza Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Natomiast, w przypadku faktur, na których nie ma wykazanego podatku VAT, kary pieniężne będą wynosić maksymalnie 18,7% całkowitej kwoty należności ujętej na tej fakturze.

Wysokość kary będzie zależała od wielu czynników, takich jak powaga naruszenia prawa, częstotliwość wcześniejszego nieprzestrzegania obowiązków, ewentualne wcześniejsze karanie za podobne działania, stopień zaangażowania strony w naruszenie prawa, działania podjęte przez stronę w celu uniknięcia skutków naruszenia prawa oraz wielkość korzyści, którą strona uzyskała.

Wprowadzenie obowiązkowego systemu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanowi ważny krok w procesie cyfryzacji polskiej gospodarki. Dlatego też warto rozpocząć przygotowania do jego implementacji już teraz. Przedsiębiorstwa, które wcześniej zainwestują czas we wdrożenie KSeF, będą lepiej przygotowane do tego, co nadejdzie, co z kolei pozwoli uniknąć niepotrzebnych komplikacji i pozwoli na utrzymanie płynności w działalności biznesowej.

Więcej o Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) dowiesz się na naszej stronie: Krajowy System e-Faktur (KSeF)

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje