Aktualności

/ Podatki i prawo

Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana przez prezydenta

Nowelizacja ustawy o rachunkowości podpisana przez prezydenta

/
Data24 cze 2024
/

W dniu 16 kwietnia 2024 prezydent podpisał nowelizację ustawy o rachunkowości, która zobowiązuje duże firmy do ujawniania informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych danych w podziale na poszczególne kraje.

Zmiana ustawy o rachunkowości ma na celu dostosowanie polskich przepisów do dyrektywy PE i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r., która zmienia dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez wybrane jednostki i oddziały.


Kogo obejmą nowe obowiązki?

Obowiązek sporządzania, publikowania i udostępniania sprawozdania o podatku dochodowym dotyczyć będzie:

 • Jednostek dominujących najwyższego szczebla:
  • których przychody w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych przekroczyły 3,5 mld PLN.
 • Jednostek samodzielnych:
  • których przychody w rocznym sprawozdaniu finansowym dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych przekroczyły 3,5 mld zł.
 • Dodatkowo:
  • jednostki zależne o określonej wielkości kontrolowane przez jednostki dominujące najwyższego szczebla spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego których przychody dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych przekraczają kwotę 750 mln EUR,
  • oddziałów, które dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych przekraczają kwotę przychodów 51 mln PLN, utworzonych przez jednostki spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego których przychody dla każdego z 2 ostatnich lat obrotowych przekraczają kwotę 750 mln euro.

Sprawozdania i oświadczenia będą składane w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego i zamieszczane na stronach internetowych tych jednostek. Informacje będą przedstawiane dla każdej jurysdykcji podatkowej, w której działalność grupy lub jednostki samodzielnej podlega opodatkowaniu dochodowemu z tytułu siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności czy stałej działalności gospodarczej.

Obowiązek ten będzie dotyczył jedynie jednostek dominujących najwyższego szczebla i jednostek samodzielnych, które są spółkami kapitałowymi, kapitałowo-akcyjnymi, jawnymi lub komandytowymi, gdzie wszyscy wspólnicy ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność są spółkami kapitałowymi, komandytowo-akcyjnymi lub spółkami z innych krajów o podobnej formie prawnej.

Ustawa przewiduje, że nie ma obowiązku przygotowania powyższego sprawozdania w dwóch sytuacjach:

 • jeśli jednostka dominująca najwyższego szczebla oraz jej wszystkie jednostki zależne oraz ich oddziały, albo jednostka samodzielna i jej oddziały mają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • jeśli jednostka dominująca najwyższego szczebla albo jednostka samodzielna działająca na podstawie ustawy Prawo bankowe ujawnia dodatkowe informacje w sprawozdaniu z działalności.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy wejdą w życie 14 dni po ich ogłoszeniu, z wyjątkiem części, które wejdą w życie 22 czerwca 2025 r. Nowelizacja będzie miała zastosowanie do sprawozdań o podatku dochodowym za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r.


Źródła:
Ustawa z dnia 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje