Aktualności

/ Kadry i płace

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2023 r.

Dzień wolny za święto przypadające w sobotę w 2023 r.

/
Data23 paź 2023
/

Z reguły święta to dni niepracujące. Gdy święto wypada w niedziele, pracodawca nie jest zobowiązany do „oddania” dnia wolnego pracownikom. Natomiast jeśli święto przypada w sobotę – dniu, który nie jest ustawowo wolnym od pracy – pracownikom powinien zostać udzielony inny dzień wolny od pracy w ramach bieżącego okresu rozliczeniowego.

Aktualnie dni wolnych od pracy w Polsce mamy 13, są to:

 • 1 stycznia – Nowy Rok
 • 6 stycznia – Święto Trzech Króli
 • pierwszy dzień Wielkanocy – święto zawsze wypadające w niedzielę
 • drugi dzień Wielkanocy – święto zawsze wypadające w poniedziałek
 • 1 maja – Święto Pracy
 • 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
 • Zielone Świątki (Zesłanie Ducha Świętego) – święto zawsze wypadające w niedzielę
 • Dzień Bożego Ciała
 • 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada – Święto Wszystkich Świętych
 • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
 • 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego narodzenia
 • 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia

 • Dzień wolny za święto wypadającego w sobotę a Kodeks Pracy

  Zgodnie z art.130 § 2 Kodeksu pracy (kp), „każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”. Powyższe prawo potwierdzone zostało przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt. K 27/11), który podkreślił, że „pracownikom, za święta przypadające w dni rozkładowo wolne od pracy tj. na przykład wolne soboty, także przysługuje dzień wolny i nie jest możliwe nakazanie przez pracodawcę odpracowywania tych świąt”.


  Zasady udzielania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

  Należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek udzielenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę do końca okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy okres rozliczeniowy jest dłuższy niż miesięczny, np. dzień wolny za święto przypadające 1 stycznia może zostać zwrócony nawet 31 grudnia w przypadku rocznego okresu rozliczeniowego. W przypadku jednomiesięcznych, standardowych okresów rozliczeniowych, dzień wolny od pracy powinien zostać przyznany pracownikowi już w obrębie tego samego miesiąca.

  Istotną kwestią jest także sposób oddania pracownikom dnia wolnego. Pracodawca zobowiązany jest do ustalenia konkretnej daty dnia wolnego lub przyznanie pracownikom prawa wyboru na podstawie wyznaczenia kilku dat. Pracownicy wtedy mają możliwość odebrania dnia wolnego w najkorzystniejszym dla siebie terminie.


  Istotne niuanse udzielania dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę

  Możliwe jest udzielenie pracownikowi dnia wolnego za święto przypadające w sobotę już po zakończeniu okresu rozliczeniowego, jednak następuje to tylko i wyłącznie poprzez złożenie odpowiedniego wniosku przez pracownika. Należy też pamiętać, że w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy konieczne będzie przedstawienie szczegółowego powodu nieodebrania przez pracownika tego dnia w wyznaczonym terminie.

  Kolejną ważną kwestią jest posiadanie przez pracownika zwolnienia lekarskiego w dniu, który został wybrany przez pracodawcę jako dzień wolny od pracy za przypadające w sobotę święto. W sytuacji, gdy pracownik posiada zwolnienie lekarskie w dniu, który został wybrany przez pracodawcę jako dzień wolny od pracy za przypadające w sobotę święto, pracodawca nie jest zobowiązany do „wynagrodzenia” pracownika kolejnym dniem wolnym z tytułu niewykorzystania dnia wolnego. Uznaje się, że pracodawca wywiązał się ze swojego obowiązku, a niewykorzystanie dnia wolnego leży po stronie pracownika.

  Należy pamiętać, że pracodawca zobligowany jest do oddania całego dnia wolnego, zakazane jest bowiem udzielania dnia wolnego „w ratach”, po kilka godzin dziennie. Za złamanie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca może zostać ukarany mandatem.


  Dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę a praca w systemie weekendowym

  Gdy pracownik objęty jest umową pracy weekendowej, tzn. zgodnie z art. 144 kp świadczy prace w piątki, soboty, niedziele i święta, pracodawca nie jest objęty obowiązkiem oddawania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.


  Udzielanie dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę a konsekwencje dla pracodawców

  Nieudzielenie pracownikowi dnia wolnego od pracy za święto, które przypada w sobotę, jest wykroczeniem naruszającym podstawowe prawa pracownicze i podlega karze grzywny w wysokości od 1 do 30 tysięcy złotych.

  Co ważne, zgodnie z art. 1511 § 2 kp, oprócz kary za nieudzielenie pracownikowi przysługującego mu dnia wolnego od pracy, pracodawca zobligowany jest do wypłacenia pracownikowi wynagrodzenia i dodatku z tytułu nadliczbowych godzin wynikających z przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy, w wysokości 100% wynagrodzenia.

  Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

  Zadaj pytanie »

  DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

  ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

  ELŻBIETA
  NARON-GROCHALSKA

  Główny Konsultant
  ds. relacji z klientami
  Grupa getsix
  pl en de

  ***

  Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

  Nasze rekomendacje

  Nasze członkostwa

  Nasze certyfikaty

  Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

  Nasze partnerstwo

  Kompetencje