Aktualności

/ Kadry i płace

PL - Zmiany w zakresie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zmiany w zakresie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

/
Data13 lis 2023
/

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm

Dnia 3 listopada 2023 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Zmiany wchodzą w życie z dniem 17 listopada 2023 r.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia zmianie ulegnie definicja stanowiska pracy. Stanowisko pracy rozumiane będzie jako przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika, krzesłem i stołem oraz opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Co jest istotne, pracodawca będzie miał obowiązek zapewnić pracownikom okulary lub szkła kontaktowe korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Znowelizowane przepisy nie wskazują, jednakże ani reguł, ani terminów ubiegania się o ewentualną refundację zakupu okularów lub szkieł kontaktowych. Zakres refundacji oraz kwoty powinny zostać uregulowane przez pracodawcę w wewnętrznym akcie u niego obowiązującym.

W przypadku gdy pracownik korzysta z systemów przenośnych przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy (np. z laptopa) co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, oraz w dodatkową klawiaturę i mysz.

Z ciekawych zmian, krzesło stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinno posiadać regulowane podłokietniki (wcześniej nie było wymogu, aby podłokietniki były regulowane).

Pracodawcy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszych zmian (tj. do 17 maja 2024 r.), muszą dostosować stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe do minimalnych wymagań BHP oraz ergonomii określonych w Rozporządzeniu. Powyższe dotyczy stanowisk pracy utworzonych przed 17 listopada 2023 r. Stanowiska pracy, które zostaną utworzone już 17 listopada 2023 r. i po tym dniu, muszą spełniać nowe wymagania od dnia ich utworzenia.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje