Aktualności

/ Kadry i płace

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nowej regulacji BHP

Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie nowej regulacji BHP

/
Data18 gru 2023
/

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm

W przepisach rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nie została zawarta konkretna regulacja w zakresie sposobu dofinansowania okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych dla pracowników. Ponadto, uregulowane w ww. rozporządzeniu przepisy nie zawierają unormowań dotyczących pracy zdalnej, jak również zasad stosowania tych przepisów do takiej pracy.

Z tego względu Państwowa Inspekcja Pracy (dalej jako: „PIP”) wydała wytyczne, jak należy interpretować powyższe niedoprecyzowane zagadnienia.


Obowiązek zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych lub szkieł kontaktowych

PIP wyraził pogląd, że reguły i zasady związane z realizacją obowiązku zapewnienia pracownikom okularów korekcyjnych jak i szkieł kontaktowych powinny zostać określone w akcie wewnątrzzakładowym, np. w regulaminie pracy. Wynika to z faktu, że ustawodawca pozostawił w gestii pracodawców samodzielne uregulowanie sposobu finansowania omawianych produktów.

Natomiast jeśli chodzi o decyzję, czy pracodawca musi zapewnić pracownikowi okulary korekcyjne lub szkła kontaktowe, pozostaje to w kompetencji lekarza, który wystawia receptę z odpowiednią adnotacją. Zwracamy również uwagę, że zgodnie z art. 23711a Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek przeprowadzania konsultacji w zakresie wszelkich działań związanych z BHP z pracownikami lub ich przedstawicielami.


Nowe zasady BHP a praca zdalna

Zgodnie ze stanowiskiem PIP przepisy te powinny być stosowane odpowiednio do pracownika wykonującego pracę zdalnie.

Zgodnie z art. 6724 § 1 pkt. 1 Kodeksu pracy, pracodawca jest obowiązany do zapewnienia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej. Ponadto, zgodnie z art. 6724 § 2 strony mogą ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, niezapewnionych przez pracodawcę, spełniających wymagania określone w rozdziale IV działu dziesiątego.

Oprócz powyższego PIP zwraca uwagę na art. 215 pkt 2 Kodeksu pracy, który stanowi, że stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne muszą uwzględniać zasady ergonomii. Organ wyjaśnił, że m.in. laptopy używane do wykonywania pracy bez użycia dodatkowej podstawy lub dodatkowego monitora, a także klawiatury nie spełniają powyższej zasady.

Podkreślamy, że kwestia ta dotyczy pracowników (w tym praktykantów i stażystów), którzy korzystają z systemów przenośnych przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Biorąc pod uwagę powyższe, pracodawcy są zobowiązani do sprawdzenia czy ustalenia dotyczące pracy zdalnej są zgodne z obowiązującymi przepisami, a jeśli nie, muszą wprowadzić odpowiednie postanowienia, aby ich wewnętrzne regulacje były dostosowane do powszechnie obowiązujących aktów prawnych.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje