Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Nowa wysokość dofinansowania posiłków pracowniczych

Nowa wysokość dofinansowania posiłków pracowniczych

/
Data02 lis 2023
/

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm

Z dniem 1 września 2023 r. weszła w życie zmiana modyfikująca treść § 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Obecnie wspomniany przepis brzmi następująco:
„1. Podstawy wymiaru składek nie stanowią następujące przychody:
[…]
11) wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł.
[…]”

Tym samym kwota ta wzrosła aż o 150 zł, a ustawodawca uwzględnił w tej sumie bony, talony, kupony i karty uprawniającej do zakupu wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych.

Co jednak istotne – przekazywane pracownikom karty przedpłacone, bony czy też talony muszą uniemożliwiać ich wykorzystanie w punktach innych niż punkty stricte gastronomiczne. Jeżeli pracownik będzie mógł wymieniać je na środki pieniężne, bądź będzie mógł dokonywać nimi płatności na cele inne niż gastronomiczne, to udostępniona w taki sposób kwota nie będzie zwolniona ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Kupowane za pomocą kart czy też bonów posiłki muszą nadawać się do spożycia w miejscu i czasie pracy u pracodawcy. ZUS wyklucza więc zwolnienie ze składek w sytuacji, w której pracownik sam przyrządza sobie posiłek z produktów zakupionych z przekazanych przez pracodawcę środków.

Należy więc uznać, że ZUS pozwala na skorzystanie ze zwolnienia tylko w odniesieniu do kart przedpłaconych czy też bonów i kuponów, które można fizycznie wykorzystać tylko na zakup posiłków w placówkach gastronomicznych (lub np. w automatach sprzedających gotowe posiłki, z wyłączeniem zakupu artykułów spożywczych i napojów) i z których niemożliwa jest wypłata środków.

Po spełnieniu tych warunków kwota 450 zł miesięcznie jest wolna od składek ZUS.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje