Aktualności

/ Kadry i płace

Zmiany w prawie pracy 2024

Zmiany w prawie pracy 2024

/
Data10 sty 2024
/

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Płaca minimalna w roku 2024 wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 4.242,00 PLN brutto, od 01 lipca 2024 nastąpi druga podwyżka do 4.300,00 PLN brutto.

Adekwatnie wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, od 1 stycznia będzie ona wynosić 27,70 PLN brutto, a od 1 lipca 28,10 PLN brutto.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie miał przełożenie na inne świadczenia ustalane na jego podstawie, m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, minimalną kwotę podstawy wymiaru zasiłku chorobowego czy kwotę wolną od potrąceń.


Minimalne wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia

Minimalne wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia w przeliczeniu na godziny nie może być mniejsze niż 27,70 PLN brutto (od 01.01.2024-30.06.2024) oraz 28,10 PLN brutto (od 01.07.2024).


Świadczenie urlopowe

Firmy zatrudniające na dzień 01.01.2024 mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązane do wypłaty świadczenia urlopowego. Do dnia 31.01.2024 mogą jednak zrezygnować z tego obowiązku lub obniżyć wysokość świadczenia poprzez podanie tej informacji pracownikom na piśmie w wyżej wymienionym terminie. Wysokość świadczenia urlopowego w 2024 wynosi 1.914,34 PLN brutto. Świadczenie jest wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Firmy zatrudniające na dzień 01.01.2024 co najmniej 50 pracowników są zobowiązane do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Firma może jednak zrezygnować z tworzenia ZFŚS poprzez zapis w regulaminie wynagradzania i podanie pracownikom do wiadomości do 31.01.2024. Przypominamy, iż zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.

Wysokość odpisu na ZFŚS dla pełnego etatu w roku 2024 wynosi 1.914,34 PLN brutto.


Rejestracja umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Od 01.01.2021 pracodawca ma nadal obowiązek rejestracji umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy spodziewać się również kontroli tych umów przez ZUS.


Dostosowanie stanowisk pracy

Najpóźniej do połowy maja 2024 roku pracodawcy muszą zweryfikować i ewentualnie dostosować stanowiska pracy zgodnie z nowelizacją przepisów rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

W przypadku stosowania systemów przenośnych tj. laptopów/notebooków przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, stanowisko pracy powinno być wyposażone w stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu, a także w dodatkową klawiaturę i mysz.

Po stronie pracodawcy leży również weryfikacja i aktualizacja informacji o warunkach wykonywania pracy zdalnej oraz oświadczeń pracowników o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego i informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. Pracownik jednak w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za organizację swojego domowego stanowiska pracy w miejscu wskazanymi uzgodnionym z pracodawcą we własnym zakresie.

Ponadto zaktualizowanie rozporządzenie wprowadza obowiązek dofinansowania szkieł kontaktowych przez pracodawcę. Warunkiem jest potwierdzona oświadczeniem lekarskim konieczność ich używania w pracy przy obsłudze monitora ekranowego co najmniej cztery godziny dziennie. O tym, co ile lat i do jakiej kwoty pracownik może wnioskować o dofinansowanie okularów lub soczewek kontaktowych decydują wewnętrzne ustalenia w firmie.


Kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz miesięcznej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, w roku 2024 wyniesie 234.720 PLN.

Górna miesięczna granica podstawy dobrowolnego ubezpieczenie chorobowego wyniesie natomiast 19.560,00 PLN. Ograniczenie dobrowolnego chorobowego dotyczy m.in. prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy zleceniobiorców.


Dni ustawowo wolne od pracy i święta w roku 2024:

1 stycznia (poniedziałek) Nowy Rok
6 stycznia (sobota) Święto Trzech Króli
31 marca (niedziela) Wielkanoc
1 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (środa) Święto Pracy
3 maja (piątek) Święto Konstytucji 3 Maja
30 maja (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (czwartek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (piątek) Wszystkich Świętych
11 listopada (poniedziałek) Święto Niepodległości
25 grudnia (środa) Boże Narodzenie
26 grudnia (czwartek) Boże Narodzenie

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, za dzień świąteczny przypadający w sobotę, pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje