News

/ Niemcy

Badanie, na którym skupią się ESMA i DPR w 2021 r. w Niemczech

Badanie, na którym skupią się ESMA i DPR w 2021 r. w Niemczech

/
Date08 Cze 2021
/
Category

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował w dniu 28.10.2020 r. swoje priorytety w zakresie kontroli na rok 2021, które w całości koncentrują się na pandemii koronawirusa. Spółki publiczne powinny rozważyć następujące aspekty przy sporządzaniu sprawozdań finansowych według MSSF na 2020 rok:

  • Prezentacja sprawozdań finansowych ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji działalności (Going Concern), znaczących osądów i niepewności szacunków oraz ujawnienia pozycji sprawozdań finansowych związanych z pandemią koronawirusa
  • Utrata wartości aktywów, w tym wartości firmy, jeżeli może na nie wpłynąć pogorszenie perspektyw gospodarczych (testy na utratę wartości)
  • Instrumenty finansowe i związane z nimi ujawnianie informacji, w tym ocena ogólnego ryzyka. Nacisk kładzie się na ryzyko płynności oraz, w przypadku banków, na oczekiwane straty kredytowe
  • Leasing i ujawnianie informacji na temat rachunkowości koncesji leasingowych na leasingobiorca
  • Ujawnienie informacji niefinansowych dotyczących wpływu pandemii koronawirusa na aspekty środowiskowo-klimatyczne, społeczne i pracownicze oraz na model biznesowy i tworzenie wartości spółki
  • Ujawnienie informacji na temat skutków Brexitu

Ponadto niemiecki zespół ds. egzekwowania przepisów w zakresie sprawozdawczości finansowej (DPR) określił dalsze priorytety w zakresie badań krajowych:

  • Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych zgodnie z MSR 24
  • Raportowanie ryzyka w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy z uwzględnieniem skutków Covid-19, ze szczególnym uwzględnieniem kompletności i adekwatności wyjaśnień oraz spójności z raportowaniem prognozowanym

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Tomasz Kozik

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje