Więcej aktualności o: Reprezentacja VAT w Niemczech

To jest strona odnośnie taga Reprezentacja VAT w Niemczech

Konsekwencje Brexitu dla podatku VAT w Niemczech

/
Data26 maj 2021
/
Kategoria
Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w dniu 31 stycznia 2020 r. Okres przejściowy, w którym nadal obowiązywało europejskie prawo VAT, zakończył się 31.12.2020 r. W dniu 10.12.2020 r. niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów opublikowało następujące konsekwencje Brexitu w zakresie podatku VAT: Wielka Brytania jest krajem trzecim (tj. poza UE) dla celów...
Czytaj więcej

Sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz drugiego przedsiębiorcy bez podatku VAT w Niemczech

/
Data24 maj 2021
/
Kategoria
Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje swoje przedsiębiorstwo lub jego część w całości innemu przedsiębiorcy na rzecz tego drugiego, transakcja ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Już w 2015 roku Federalny Sąd Skarbowy orzekł, że przeniesienie przedmiotu najmu, a więc tylko pojedynczego środka trwałego, może również stanowić sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości. Warunkiem jest, aby...
Czytaj więcej

Nowy ryczałt na biura domowe w Niemczech

/
Data21 maj 2021
/
Kategoria
W kontekście pandemii Corony duża liczba pracowników, osób wykonujących pracę na własny rachunek, jak również przedsiębiorców pracuje w domowym biurze. W celu częściowego zrekompensowania dodatkowych kosztów poniesionych na ogrzewanie, zużycie wody itp. wprowadzono na lata 2020 i 2021 tzw. ryczałt dla biur domowych. Wynosi on 5 euro za dzień, maksymalnie...
Czytaj więcej

Pomoc pomostowa III w Niemczech została ponownie przedłużona i uproszczona

/
Data21 maj 2021
/
Kategoria
Pomoc pomostowa III przeznaczona na wsparcie w przypadku gwałtownego spadku sprzedaży spowodowanego przez pandemię w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. została ponownie przedłużona i dodatkowo uproszczona. Obecnie istnieje tylko jedno jednolite kryterium kwalifikujące do złożenia wniosku. O pomoc pomostową III mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, osoby prowadzące...
Czytaj więcej

Wynajem swojego biura spółce GmbH może prowadzić do ustanowienia podziału przedsiębiorstwa

/
Data17 maj 2021
/
Kategoria
Wspólnikom zarządzającym spółką GmbH, którzy ze względów koronawirusowych nie pracują w siedzibie spółki, lecz w swoim domowym biurze, niektóre magazyny zalecają wynajęcie swojego biura spółce GmbH. Celem tego rozwiązania jest odliczenie od podatku wszystkich kosztów związanych z domowym biurem przy jednoczesnym uniknięciu maksymalnego limitu w wysokości 1.250 €. Przy takim...
Czytaj więcej

Zawieszenie obowiązku składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w przypadku nowych firm w Niemczech

/
Data14 maj 2021
/
Kategoria
Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub zawodowej przedsiębiorcy byli dotychczas zobowiązani do składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w bieżącym i następnym roku kalendarzowym. Trzecia ustawa o odciążeniu biurokracji („Drittes Bürokratieentlastungsgesetz”) rozszerzyła te przepisy o procedurę podatkową o nowy przepis obowiązujący od 01.01.2021 r. W związku z powyższym, właściwy termin złożenia...
Czytaj więcej

Federalne Ministerstwo Finansów wspiera przedsiębiorstwa poprzez przedłużenie terminów podatkowych

/
Data12 maj 2021
/
Kategoria
Pandemia Covid 19 nadal powoduje znaczne szkody gospodarcze. Federalne Ministerstwo Finansów wspiera przedsiębiorstwa poprzez przedłużenie niektórych terminów podatkowych i zawieszenie środków egzekucyjnych: Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostały bezpośrednio dotknięte pandemią korony, mogą złożyć w swoim urzędzie skarbowym wniosek o obniżenie zaliczek na podatki za rok 2021, a...
Czytaj więcej

Zmiany w prawie podatkowym w Niemczech

/
Data10 maj 2021
/
Kategoria
Z początkiem 2021 roku weszły w życie liczne zmiany w prawie. Poniżej zestawiliśmy najważniejsze nowości w zakresie podatkowym i działalności gospodarczej. Podatek dochodowy w Niemczech: Podwyższenie podstawowej kwoty wolnej od podatku, kwoty wolnej od podatku na dzieci oraz zryczałtowanych kwot na osoby niepełnosprawne i na opiekę pielęgniarską, a także dostosowanie...
Czytaj więcej

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje