Tag: Reprezentacja VAT w Niemczech

To jest strona odnośnie taga Reprezentacja VAT w Niemczech

Nowe regulacje w zakresie opodatkowania konsultacji outplacementowych w Niemczech

/
Date31 maj 2021
/
Category
Usługi doradcze i pomocnicze świadczone przez pracodawcę przy okazji rozwiązania stosunku pracy w celu reorientacji zawodowej odchodzącego pracownika (tzw. konsultacje outplacementowe) są zwolnione z podatku od wynagrodzeń wstecz od 2020 r. Zostało to uregulowane w tzw. rocznej ustawie podatkowej 2020 z dnia 21.12.2020 r. W związku z tym następujące świadczenia,...
Read More →

Zasady rozliczania podatku VAT w przypadku kuponów na towary lub usługi w Niemczech

/
Date28 maj 2021
/
Category
W dniu 2 listopada 2020 r. Federalne Ministerstw Finansów wydało oświadczenie w sprawie opodatkowania podatkiem VAT kuponów na towary lub usługi. Zgodnie z tym należy dokonać rozróżnienia między tzw. kuponami jednego przeznaczenia i kuponami różnego przeznaczenia. Z kuponem jednego przeznaczenia mamy do czynienia wówczas, gdy wszystkie informacje potrzebne do ustalenia...
Read More →

Aktualności dotyczące opodatkowania VAT samochodów służbowych w Niemczech

/
Date28 maj 2021
/
Category
W niedawnym orzeczeniu z dnia 20 stycznia 2021 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości zaprzeczył ogólnemu opodatkowaniu podatkiem obrotowym udostępniania pracownikom w Niemczech pojazdów służbowych do użytku prywatnego. Zgodnie z tym orzeczeniem, dla wymiany usług dla celów VAT nie jest wystarczające, że pojazd jest „tylko“ udostępniany pracownikowi w ramach umowy o pracę....
Read More →

Ograniczone zwolnienie z podatku płaconych przez pracodawców kwot uzupełniających za skrócony czas pracy w Niemczech

/
Date26 maj 2021
/
Category
W dniu 26.10.2020 r. Federalne Ministerstwo Finansów wyjaśniło warunki, w których składki pracodawcy na dodatki za skrócony czas pracy są zwolnione z podatku. Dopłaty pracodawców do dodatku za skrócony czas pracy (tzw. kwoty uzupełniające) są wolne od podatku, jeśli przy ich obliczaniu przedsiębiorstwa uwzględniają górną granicę wymiaru składek na ubezpieczenie...
Read More →

Konsekwencje Brexitu dla podatku VAT w Niemczech

/
Date26 maj 2021
/
Category
Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w dniu 31 stycznia 2020 r. Okres przejściowy, w którym nadal obowiązywało europejskie prawo VAT, zakończył się 31.12.2020 r. W dniu 10.12.2020 r. niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów opublikowało następujące konsekwencje Brexitu w zakresie podatku VAT: Wielka Brytania jest krajem trzecim (tj. poza UE) dla celów...
Read More →

Sprzedaż wynajmowanych gruntów bez podatku VAT w Niemczech

/
Date24 maj 2021
/
Category
Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje swoje przedsiębiorstwo lub jego część w całości innemu przedsiębiorcy na rzecz tego drugiego, transakcja ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Już w 2015 roku Federalny Sąd Skarbowy orzekł, że przeniesienie przedmiotu najmu, a więc tylko pojedynczego środka trwałego, może również stanowić sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości. Warunkiem jest, aby...
Read More →

Nowy ryczałt na biura domowe w Niemczech

/
Date21 maj 2021
/
Category
W kontekście pandemii Corony duża liczba pracowników, osób wykonujących pracę na własny rachunek, jak również przedsiębiorców pracuje w domowym biurze. W celu częściowego zrekompensowania dodatkowych kosztów poniesionych na ogrzewanie, zużycie wody itp. wprowadzono na lata 2020 i 2021 tzw. ryczałt dla biur domowych. Wynosi on 5 euro za dzień, maksymalnie...
Read More →

Pomoc pomostowa III w Niemczech – rozszerzenie i podwyższenie

/
Date21 maj 2021
/
Category
Pomoc pomostowa III przeznaczona na wsparcie w przypadku gwałtownego spadku sprzedaży spowodowanego przez pandemię w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. została ponownie przedłużona i dodatkowo uproszczona. Obecnie istnieje tylko jedno jednolite kryterium kwalifikujące do złożenia wniosku. O pomoc pomostową III mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, osoby prowadzące...
Read More →

Pomoc pomostowa II w Niemczech – retroaktywna bez dowodu straty

/
Date19 maj 2021
/
Category
W przypadku programu pomocy pomostowej korona II, który ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie od września do grudnia 2020 r., Federalne Ministerstwo Gospodarki podjęło w dniu 2 lutego 2021 r. decyzję o wprowadzeniu poprawek z mocą wsteczną. Zgodnie z tym pomoc pomostowa II może zostać przyznana również wtedy,...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje