getsix

News

5. getsix® Golf Trophy – “klasyfikacja” & “tablica honorowa”

_mg_3841_28411243145_o

icon_getsix_news

Szanowni Państwo, drodzy Golfiści,

Partnerzy getsix® chcieliby niniejszym podziękować Państwu za udział w naszej imprezie 5 getsix® Golf Trophy, która w tym roku przyciągnęła blisko 100 zaawansowanych i początkujących graczy golfa, partnerów biznesowych oraz naszych przyjaciół.

Z Państwa komentarzy oraz informacji nam przysłanych wynika, iż ten dzień był dla Państwa równie miły jak dla nas.

W celu wspomnienia pięknych chwil z tego dnia lub w celu uzyskania pierwszego wrażenia naszego wydarzenia, utworzyliśmy na platformie Flickr kolekcje zdjęć dla Państwa. Warto obejrzeć te zdjęcia! (more…)

Posted in: Wydarzenia w getsix

Polska 2016: Zmiany podatkowe – Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT były ostatnio w Polsce przedmiotem zmian podatkowych

icon_tax_news

Podatek dochodowy od osób prawnych/ Podatek dochodowy od osób fizycznych

  • Przepisy dotyczące obowiązku korekty niezapłaconych kosztów podatkowych podlegających odliczeniu, zostają zniesione.
  • Zniesiona została także ulga podatkowa związana z nabyciem nowych technologii (dotychczas było możliwe dodatkowe odliczenie w wysokości 50% wysokości wydatków poniesionych w związku z nabyciem nowych technologii).
  • Wprowadzono także zachętę podatkową dla działalności badawczo-rozwojowych przewidującą dodatkowe odliczenie od dochodu podlegającego opodatkowaniu. (more…)

Posted in: Tax

Nawet zagraniczni sprzedawcy mają zapłacić podatek od handlu

icon_tax_news

Polscy konsumenci chętnie zamawiają towary także w zagranicznych, zwłaszcza niemieckich sklepach internetowych. Nie tylko dlatego, że często oferują one wyższą jakość produktów w szerokiej gamie po lepszych cenach. Ale także dlatego, że stosując europejskie zasady ochrony konsumentów, których na próżno szukać w większości polskich sklepów, gwarantują większe bezpieczeństwo otrzymania zamówionego i opłaconego towaru. Wraz z wprowadzeniem podatku od handlu, handel online został utrudniony. Ponieważ rząd PiS obawia się, że polskie sklepy internetowe z powodu podatku od handlu przeniosą swoją siedzibę za granicę, wymyślił regulację zasadniczo osłabiającą każdego prowadzącego sklep internetowy za granicą, sprzedającego towary dla klientów w Polsce. (more…)

Posted in: Tax

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką

Icon Accounting News

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przepisów przewiduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy. (more…)

Posted in: Księgowość

Rolnictwo i przemysł spożywczy

icon_getsix_poland

Rząd chce wstrzymać sprzedaż gruntów rolnych na pięć lat

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) mającej regulować obrót ziemią rolną od 1 maja. Ustawa została nazwana Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i przewiduje pięcioletni zakaz sprzedaży państwowych gruntów rolnych. (more…)

Posted in: Gospodarka i polityka

Forum Poznań Partner International

Forum Poznań Partner International

icon_getsix_news

Roy Heynlein, Partner getsix®, wziął udział w wydarzeniach “Forum Poznań Partner International”. Pierwsza impreza w ramach Targów BUDMA 3 odbyła się 3 lutego br. w Poznaniu. Celem szeregu imprez jest wspieranie współpracy pomiędzy regionem Poznania/Wielkopolski a regionem stołecznym Berlin Brandenburgia oraz koncentrowanie się na nowych zasadach operacyjnych i praktycznych. (more…)

Posted in: Wydarzenia w getsix

Page 1 of 23 12345...»