getsix®

News

Polska bezpiecznym portem dla inwestorów zagranicznych

icon_getsix_polandCałkowita wartość zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce to ponad 712 mld zł. W ciągu ostatnich 25 lat, co roku do Polski napływało średnio 26 mld zł. kapitału rocznie – tak wynika z raportu „Co przyniosły inwestycje zagraniczne. Wpływ na gospodarkę w ostatnim ćwierćwieczu” autorstwa Polityki Insight. (więcej…)

Posted in: Gospodarka i polityka, News i Infos w Polsce

getsix® Srebrnym Partnerem Microsoft!

getsix® SERVICES, jako część grupy getsix®, uzyskał kompetencję Srebrnego Partnera Microsoft w zakresie “Enterprise Resource Planning”, obok zdobytych już wcześniej kompetencji “Hosting” oraz “Midmarket Solution Provider”. To wyróżnienie pokazuje nasze umiejętności dostosowania się do zmieniających się potrzeb naszych klientów w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym. (więcej…)

Posted in: getsix® Group Intern

Zamiast 15000 Euro już tylko 15000 Złoty

icon_legal_downloads

W celu ograniczenia szarej strefy ustawodawca obniżył granicę prawną dotyczącą wysokości kwoty, do której transakcje mogą być dokonane w gotówce. Dotychczas dozwolone były transakcje w gotówce w wysokości równowartości 15000 Euro, ten limit został teraz obniżony na kwotę 15000 Złotych (około 3500 Euro). (więcej…)

Posted in: Prawo Alerts Polska

Wyższe składki na ZUS dla osób prowadzących działalności gospodarczej w Polsce

icon_getsix_newsOsoby prowadzące działalności na własny rachunek, jak również przedsiębiorcy zapłacą w tym roku znacznie wyższe składki na ZUS. Podwyżka wynika z wyższej średniej dochodów krajowych w sektorze gospodarki. Kwota została w ustawie budżetowej podana w wysokości 4.263,00 Złotych. To jest 208,00 Złotych więcej niż w poprzednim roku. (więcej…)

Posted in: Kadry Alerts Polska

Nowelizacja dotycząca nabywania nieruchomości przez cudzoziemców w Polsce

icon_tax_newsW nowelizacji ustawy ustawodawca rozszerzył obowiązek informacyjny dotyczący nabywania nieruchomości przez cudzoziemców. Według niej notariusze posiadają obowiązek przekazania Ministerstwu Spraw Wewnętrznych w Warszawie nawet notarialnie udokumentowane umowy dotyczące sprzedaży akcji, udziałów w spółce lub praw i obowiązków, na podstawie których cudzoziemiec staje się właścicielem lub współwłaścicielem spółki handlowej, która jest właścicielem nieruchomości na terenie Polski. (więcej…)

Posted in: Podatki Alerts Polska

Wykreślenie z rejestru po upływie 6 miesięcy ze względu na brak aktywności gospodarczej w Polsce

icon_tax_newsFirmy, które przez okres pół roku zawieszają lub przerywają swoją działalność, muszą się z tym liczyć, że zostaną wykreślone z rejestru czynnych płatników VAT. Ta sama regulacja obowiązuje w tym roku również zarejestrowanych podatników VAT, którzy w przeciągu sześciu miesięcy nie wywiązują się ze swoich obowiązków dotyczących złożenia deklaracji VAT, nie wykazali zakupu lub sprzedaży towarów lub usług, bądź też wystawili faktury za czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca.

Wykreślenie z rejestru może także następować, jeśli istnieje podejrzenie, że dana firma jest powiązana z postępowaniem ws. oszustwa podatkowego.

Źródło: „Wirtschafts-Markt Polen“, Ausgabe 238

Posted in: Podatki Alerts Polska

Page 1 of 27 12345...»