getsix

News

Nawet zagraniczni sprzedawcy mają zapłacić podatek od handlu

icon_tax_news

Polscy konsumenci chętnie zamawiają towary także w zagranicznych, zwłaszcza niemieckich sklepach internetowych. Nie tylko dlatego, że często oferują one wyższą jakość produktów w szerokiej gamie po lepszych cenach. Ale także dlatego, że stosując europejskie zasady ochrony konsumentów, których na próżno szukać w większości polskich sklepów, gwarantują większe bezpieczeństwo otrzymania zamówionego i opłaconego towaru. Wraz z wprowadzeniem podatku od handlu, handel online został utrudniony. Ponieważ rząd PiS obawia się, że polskie sklepy internetowe z powodu podatku od handlu przeniosą swoją siedzibę za granicę, wymyślił regulację zasadniczo osłabiającą każdego prowadzącego sklep internetowy za granicą, sprzedającego towary dla klientów w Polsce. (more…)

Posted in: Tax

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką

Icon Accounting News

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przepisów przewiduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy. (more…)

Posted in: Księgowość

Rolnictwo i przemysł spożywczy

icon_getsix_poland

Rząd chce wstrzymać sprzedaż gruntów rolnych na pięć lat

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) mającej regulować obrót ziemią rolną od 1 maja. Ustawa została nazwana Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i przewiduje pięcioletni zakaz sprzedaży państwowych gruntów rolnych. (more…)

Posted in: Gospodarka i polityka

Forum Poznań Partner International

Forum Poznań Partner International

icon_getsix_news

Roy Heynlein, Partner getsix®, wziął udział w wydarzeniach “Forum Poznań Partner International”. Pierwsza impreza w ramach Targów BUDMA 3 odbyła się 3 lutego br. w Poznaniu. Celem szeregu imprez jest wspieranie współpracy pomiędzy regionem Poznania/Wielkopolski a regionem stołecznym Berlin Brandenburgia oraz koncentrowanie się na nowych zasadach operacyjnych i praktycznych. (more…)

Posted in: Wydarzenia w getsix

Nowe przepisy o odsetkach od 2016 r.

icon_legal_downloads

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostały wprowadzone istotne zmiany w przepisach dotyczących stóp oprocentowania w ramach transakcji handlowych, a także zmiany dotyczące podpisywania umów. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na te nowe przepisy, a w szczególności na odsetki za opóźnienie, gdyż jest to teraz regulowane oddzielnie. (more…)

Posted in: Legal

Nowe regulacje kadrowo-płacowe na rok 2016

icon_payroll_downloads

1. Płaca minimalna w roku 2016 wyniesie 1850,00 zł PLN.

2. Zmianie ulegają możliwości pracodawcy do zawierania umów na czas określony oraz okresy ich wypowiadania.

Od roku 2016 od 22.02.2016 pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko 3 umowy na czas określony, a maksymalny okres ich łącznego trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. Zawarcie umowy dłużej niż 33 miesiące spowoduje, że po upływie tego okresu z mocy prawa umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony. (more…)

Posted in: Kadry i płace

Page 1 of 23 12345...»