Najnowsze informacje księgowe, kadrowe i prawne

Nowa regulacja w zakresie uczestnictwa pracowników w nowo powstałej spółce w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

/
Data16 paź 2023
Z dniem 15 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy ustanawiające formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Mowa o ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Dwa...
Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

/
Data10 paź 2023
W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem 15 września 2023 r. i wprowadza liczne ważne zmiany dotyczące reorganizacji spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Wprowadzone...
Czytaj więcej

Bilety jednorazowe bez obowiązku wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur

/
Data02 paź 2023
4 września 2023 r. w Rządowym Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia dotyczący określenia sytuacji, kiedy podatnik, przy odpowiednio udokumentowanych dostawach towarów lub usług, nie musi wystawiać faktur ustrukturyzowanych. Faktury związane z usługami przejazdu na płatnych autostradach, przewozem ludzi bez względu na dystans oraz kontrolą i nadzorem ruchu lotniczego będą...
Czytaj więcej

Praca zdalna w państwach Unii Europejskiej – nowe stanowisko ZUS

/
Data29 wrz 2023
W ostatnich miesiącach pracodawcy i pracownicy mieli trudności z uzyskaniem zaświadczenia A1 w przypadku wniosku dotyczącego wykonywania pracy zdalnej poza granicami Polski. Stanowisko ZUS nie było jednoznaczne, a praktyka poszczególnych oddziałów znacznie się różniła. Wynikało to z braku przepisów, które pozwalałaby na koordynację systemów ubezpieczeń społecznych poszczególnych krajów w przypadku...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

/
Data14 wrz 2023
Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 1 września 2023 roku, wprowadzono zmiany dotyczące nadawania uprawnień do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla podmiotów o bardziej rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Główne zmiany polegają na tym, że duże struktury podmiotów, które posiadają kilka zakładów lub inne jednostki wewnętrzne, mogą nadawać...
Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

/
Data11 wrz 2023
Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na istotną nowelizację ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, nastąpiła na mocy ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1667). Na mocy tej ustawy, od 2024 r....
Czytaj więcej

Zwiększenie ochrony pracowników objętych szczególną ochroną

/
Data06 wrz 2023
Z dniem 22 września 2023 r. wejdą w życie zmiany, które dotyczą zwiększenia ochrony pracowników objętych szczególną ochroną. Większą ochronę przed zwolnieniem z pracy za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym zyskają: kobiety w ciąży, rodzice na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich, wychowawczych, pracownicy w wieku przedemerytalnym, działacze związków zawodowych, członkowie rad...
Czytaj więcej

Obowiązkowy KSeF od 1 lipca 2024 – ustawa z podpisem Prezydenta

/
Data30 sie 2023
Dnia 7 sierpnia 2023 roku Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 16 czerwca 2023 o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza obowiązek stosowania e-Faktur oraz korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od dnia 1 lipca 2024 roku. Niektórym przedsiębiorcom przyznano dodatkowy czas...
Czytaj więcej

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – nowa struktura e-faktury od 1 września

/
Data23 sie 2023
Aktualnie Krajowy System e-Faktur (KSeF) pozostaje rozwiązaniem dobrowolnym, ale Ministerstwo Finansów ciągle dąży do tego, by pomóc podatnikom w przejściu na obowiązkowe wystawianie faktur w tym systemie. Dla uproszczenia procesu wdrażania KSeF, od 1 września 2023 roku podatnicy będą korzystać z nowego formatu faktury elektronicznej – FA(2). Rozwiązania wdrożone w...
Czytaj więcej

Zmiany dotyczące zasad naliczania odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

/
Data14 sie 2023
W dniu 2 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadzi zmiany dotyczące wysokości naliczania odpisów oraz warunków utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 10 sierpnia 2023...
Czytaj więcej
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje