Aktualności

/ Podatki i prawo

Dyrektywa FASTER - Zmiany w rozliczaniu podatku WHT

Dyrektywa FASTER coraz bliżej. Duże zmiany w rozliczaniu podatku u źródła (WHT)

/
Data14 cze 2024
/

Dyrektywa FASTER w podatku u źródła (WHT)

Unia Europejska dąży do uproszczenia i przyspieszenia procedur związanych z ulgami w podatku u źródła, co ma pozwolić zwiększyć efektywność unijnych rynków kapitałowych. Nowa inicjatywa zakłada wprowadzenie dwóch mechanizmów: ulgi u źródła i systemu szybkiego zwrotu nadpłaconego podatku.

Pojęciem „podatek u źródła” (WHT) określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, gdzie powstaje dochód. Podatek u źródła jest zatem specyficzną formą podatku pobieraną przy płatnościach transgranicznych – za niektóre usługi niematerialne, licencje, odsetki i dywidendy.

14 maja 2024 r. Komisja Europejska osiągnęła porozumienie w sprawie dyrektywy FASTER, dotyczącej szybszego i bezpieczniejszego odliczania nadpłaconego WHT od dochodów pasywnych. Oznacza to, że dyrektywa z czerwca 2023 r. i związane z nią przepisy są bliżej wejścia w życie. Będą one mieć wpływ m.in. na sytuację prawnopodatkową inwestorów transgranicznych, krajowych organów podatkowych i pośredników finansowych, takich jak banki lub platformy inwestycyjne.

Czym jest dyrektywa FASTER i jak zmienia kwestię rozliczeń podatku u źródła?


Podatek u źródła a dyrektywa FASTER

Transakcje transgraniczne pociągają za sobą ryzyko powstania podwójnego opodatkowania w kraju podatnika i w kraju płatnika. Dla inwestorów, niebędących rezydentami, proces umożliwiający niepobieranie czy zwrot podatku u źródła (WHT) jest skomplikowany i różni się w zależności od państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dyrektywa FASTER ma zwiększyć bezpieczeństwo oraz efektywność procedur rozliczania podatku u źródła (WHT). Wprowadzone regulacje obejmą swoim zakresem płatności pasywne, tj. wynikające z wypłaty dywidend oraz zapłaty odsetek.

Wprowadzenie szybszego i bezpieczniejszego mechanizmu ulg w podatku u źródła jest krokiem w stronę uproszczenia i przyspieszenia procedur podatkowych oraz zwalczania nadużyć podatkowych w UE. Ma także pozwolić na zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa procedur WHT dla inwestorów, pośredników finansowych i rządów przy inwestycjach transgranicznych.

Dyrektywa przewiduje także obowiązek sprawozdawczy dla pośredników finansowych (np. banków, platform inwestycyjnych). W tym celu państwa członkowskie będą zobowiązane ustanowić specjalne krajowe rejestry.

Główne cele dyrektywy FASTER obejmują:

  • skrócenie czasu na uzyskanie ulgi lub zwrotu podatku u źródła (WHT)
  • ułatwienie inwestycji transgranicznych
  • zwiększenie przejrzystości, skuteczności procedur dotyczących podatku u źródła
  • zapobieganie nadużyciom podatkowym
  • pozytywny wpływ na gospodarkę m.in. poprzez zwiększenie PKB, wynagrodzeń i zatrudnienia.

Podatek u źródła – kluczowe mechanizmy w ramach dyrektywy FASTER

Dyrektywa FASTER obejmuje dwa kluczowe mechanizmy dla państw członkowskich UE:

  • RSS (Relief at Source System – ulga u źródła) – polega na naliczaniu właściwej kwoty podatku w momencie wypłaty dywidendy lub odsetek przez podmiot pobierający podatek u źródła.
  • QRS (Quick Refund System – system szybkiego zwrotu) – w przypadku naliczenia wyższej stawki, nadwyżka WHT ma być zwracana w określonych terminie, maksymalnie do 50 dni od daty płatności dywidendy lub odsetek.

Dyrektywa FASTER – korzyści z jej wprowadzenia

Wprowadzenie dyrektywy FASTER ma przynieść przede wszystkim korzyści ekonomiczne. Zmniejszenie kosztów przestrzegania przepisów oraz szybszy zwrot nadpłaconych podatków u źródła ma pozwolić inwestorom na efektywniejsze reinwestowanie środków.

Dodatkowo dyrektywa FASTER ma przyśpieszyć i „zdigitalizować” proces ubiegania się o zwrot nadpłaconego WHT w kraju źródła. Wprowadzony ma zostać elektroniczny certyfikat rezydencji podatkowej (eTRC) – zarówno dla inwestorów fizycznych, jak i osób prawnych. Certyfikat ma być wydawany przez państwo członkowskie rezydencji w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Będzie on uznawany w całej Unii Europejskiej.

Dzięki zwiększonej przejrzystości i kontroli przepisy dyrektywy FASTER powinny także pomóc zapobiegać oszustwom podatkowym oraz wspierać wzrost gospodarczy dzięki redukcji kosztów dla inwestorów. Będzie również pomocna dla samych państw członkowskich, które – efektywniej zarządzając procedurami podatkowymi w zakresie podatku u źródła (WHT) – będą mogły zwiększyć stabilność i konkurencyjność unijnych rynków kapitałowych.


Od kiedy zacznie obowiązywać dyrektywa FASTER?

Państwa członkowskie UE mają czas na dostosowanie prawa krajowego w zakresie WHT do przepisów dyrektywy FASTER do 31 grudnia 2028 r. Nowe przepisy dyrektywy FASTER zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2030 r.


getsix – profesjonalne doradztwo podatkowe

Eksperci getsix służą doradztwem podatkowym na każdym etapie prowadzenia biznesu i rozliczeń finansowo-księgowych. Doradzamy także w zakresie stosowania istniejących procedur zwolnień i zwrotów podatku u źródła. Służymy także pomocą przy wdrażaniu i określeniu zmian, na jakie wpływ będzie miała dyrektywa FASTER w zakresie rozliczeń podatku u źródła (WHT).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje