Jak założyć firmę w Niemczech

/ Firma w Niemczech – kompleksowa obsługa prawna i księgowa

Otwarcie firmy w Niemczech wiąże się z koniecznością formalnej rejestracji działalności gospodarczej w tym kraju – zgodnie z lokalnymi przepisami prawa. Podobnie jak w Polsce – prowadzenie biznesu na rynku niemieckim podlega pewnym wymogom sprawozdawczym, uzależnionym od tego, jak długo przedsiębiorstwo funkcjonuje oraz w jakiej formie prowadzona jest działalność.


Poniżej przedstawiamy przegląd obowiązków związanych z rejestracją podatkową w Niemczech.

Założenie spółki w Niemczech

Do założenia spółki kapitałowej lub osobowej w Niemczech, konieczne będzie złożenie wniosku o rejestrację działalności gospodarczej w urzędzie administracyjnym miasta, w którym firma ma swoją siedzibę.

Widok z chodnika na biurowce i siedziby firm w Niemczech oraz centrum handlowe Bikini Berlin, przy Budapester Straße w Belinie

Otwarcie firmy w Niemczech pociąga za sobą obowiązek rejestracji podatkowej, prowadzenia księgowości, sporządzania rocznych sprawozdań finansowych i wypełniania deklaracji podatkowych. Spółki prowadzące działalność na terenie Niemiec są zobowiązane do składania zaliczkowych deklaracji VAT, jeżeli zamierzają świadczyć usługi, które nie wykluczają odliczenia podatku naliczonego.

Zatrudnianie pracowników w tym kraju podlega dodatkowym obowiązkom rejestracyjnym zarówno w urzędzie skarbowym, jak i w instytucjach ubezpieczeń społecznych. Stosunki pracownicze muszą być szczegółowo zbadane, aby ustalić, czy podlegają opodatkowaniu wynagrodzeń i ubezpieczeniu społecznemu w Niemczech.

Jeżeli potrzebują Państwo fachowego wsparcia w zakładaniu oraz prowadzeniu firmy na ternie Niemiec, oferujemy pełen zakres usług od rejestracji działalności gospodarczej, poprzez prowadzenie księgowości, po doradztwo podatkowe.

Skontaktuj się z nami »

Prowadzenie Polskiej firmy na terenie Niemiec

Zgodnie z międzynarodową umową o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO), Polska firma działająca na terenie Niemiec, może utworzyć tzw. „zakład stały”. Według umowy o UPO zakładem stałym może być:

  • miejsce zarządu,
  • filia,
  • biuro,
  • fabryka,
  • warsztat,
  • kopalnia, kamieniołom, źródło ropy lub gazu albo inne miejsce wydobywania zasobów naturalnych,
  • plac budowy lub prace budowlane albo instalacyjne jeżeli trwają dłużej niż 12 miesięcy.

Wymogi rejestracyjne dla zakładu stałego są podobne do tych, które obowiązują przy założeniu firmy. Konieczne jest prowadzenie odrębnej księgowości, rozliczanie podatku dochodowego oraz - w zależności od spełnienia określonych przepisami warunków - płacenie podatku od wynagrodzeń pracowników.

Dwie kobiety wypełniają formularze rejestracyjne potrzebne do założenia działalności gospodarczej w Niemczech

Więcej informacji na temat szczegółowych uregulowań prawnych związanych z prowadzeniem zakładu w Niemczech udzielą Państwu nasi specjaliści.

Skontaktuj się z nami »

Jak założyć polską firmę budowlaną w Niemczech?

Polskie firmy budowlane prowadzące działalność gospodarczą na terenie Niemiec powinny dokonać rejestracji dla celów podatkowych. Wynika to z dążenia do zmniejszenia tzw. „szarej strefy” – w tym liczby pracowników, którzy nie posiadają legalnej umowy. Drugim, równie istotnym aspektem tej rejestracji jest konieczność kontroli czasu trwania prac budowlanych, ponieważ zgodnie z umową o UPO – plac budowy oraz prace budowlane lub instalacyjne trwające dłużej niż 12 miesięcy stanowią zakład stały i podlegają odrębnym, opisanym wcześniej regulacjom.

W przypadku braku rejestracji firmy budowlanej w Niemczech, klient zobowiązany jest do potrącenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego tzw. „podatku u źródła”, w wysokości 15% od kwoty faktury. Ta odliczona kwota podatku jest zwracana przez urząd, jeżeli przedsiębiorstwo budowlane zostanie zarejestrowane dla celów podatkowych.

Podwykonawcy

Zatrudnienie podwykonawców wiąże się z koniecznością dopełnienia dodatkowych obowiązków związanych z deklaracją VAT. Zazwyczaj jednak nie prowadzi to do dodatkowych zobowiązań płatniczych, ponieważ VAT do zapłaty i podatek naliczony podlegający odliczeniu są zwykle równe.

Od lat wspieramy rozwój polskich firm budowlanych w Niemczech. Zapraszamy do kontaktu.

Skontaktuj się z nami »

Nowe uregulowania dla usług montażowych

Firmy prowadzące jedynie usługi montażowe na terenie Niemiec powinny zachować szczególną ostrożność w stosowaniu przepisów. Pismem z dnia 01.10.2020 r. Federalne Ministerstwo Finansów uzupełniło rozporządzenie w sprawie stosowania podatku VAT, w którym doprecyzowano definicję „dostawy dzieł” (w odróżnieniu od dostaw montażowych).

Dla przedsiębiorstw, które świadczą dostawy montażowe na terenie Republiki Federalnej Niemiec oznacza to, że tzw. odwrotne obciążenie podatkiem VAT nie ma zastosowania. Firmy z siedzibą za granicą, które świadczą dostawy montażowe w Niemczech muszą zarejestrować się w Niemczech i wystawiać faktury niemieckim klientom, z niemieckim podatkiem VAT.

Zgodnie z pismem BMF z dnia 11.03.2021 r. nie będą zgłaszane żadne zastrzeżenia, jeżeli do dnia 30.06.2021 r. faktury będą wystawiane bez podatku VAT w dotychczasowym stanie prawnym.

Nowy stan prawny musi jednak zostać wprowadzony w życie najpóźniej od 01.07.2021 r.

Przedsiębiorca działający w branży budowlanej stoi przodem do placu budowy, trzymając w rękach dokumenty niezbędne do zarejestrowania firmy budowlanej na terenie Niemiec

Bardziej szczegółowych informacji związanych z odpowiednim stosowaniem przepisów dotyczących świadczenia usług montażowych, udzielą Państwu nasi doradcy.

Skontaktuj się z nami »

Pozostała działalność na rynku niemieckim bez siedziby lub stałego zakładu w Niemczech

Rejestracji podatkowej w Niemczech podlegają również inne, specyficzne rodzaje działalności, między innymi:

  • Przedsiębiorstwa realizujące dostawy na terenie Niemiec (często ze względu na dalsze przetwarzanie lub wykańczanie produktów w Niemczech albo w przypadku transakcji łańcuchowych - tzn. jeśli początek i koniec transportu lub wysyłki znajduje się w Niemczech).
  • Przedsiębiorstwa, które sprzedają towary klientom prywatnym w Niemczech (e-commerce) i przekraczają tzw. próg dostawy w wysokości 10.000 €.

Pomoc w założeniu firmy w Niemczech

Nasza kancelaria ma bogate doświadczenie w reprezentacji firm z różnych branż. Pośredniczymy podczas rejestracji działalności gospodarczej na terenie Niemiec oraz wspieramy naszych klientów we wszelkich sprawach związanych z rozliczaniem podatków, czy kontaktami z niemieckimi urzędami.

Jeśli działają Państwo lub dopiero planują rozpoczęcie działalności na rynku niemieckim, zapraszamy do kontaktu. Chętnie sprawdzimy ewentualne obowiązki rejestracyjne Państwa przedsiębiorstwa.

Nasi doradcy w zakresie prawa i podatków w Niemczech

Ortwin-Uwe

Ortwin-Uwe Jentsch
Partner
Główny Konsultant ds. relacji z klientami / Partner
PolskiEnglishDeutsch

Materiały informacyjne o naszych usługach księgowych, podatkowych i prawnych dla firm:

Referencje

Chciałabym skorzystać z okazji i jeszcze raz podziękować za bardzo dobrą współpracę, szybkie opracowanie i przygotowanie danych oraz wsparcie przy organizacji zgromadzenia wspólników. Mam nadzieję, że w celu omówienia kolejnych sprawozdań finansowych będziemy mogli spotkać się już osobiście.

Elisabeth Neumann , I.G. Pflanzenzucht GmbH
Prokurent, Dyrektor finansowy

Udostępnij

Ostatnia aktualizacja : 29.11.2022

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje