Menu
Category

Prawo Alerts Polska

Zamiast 15000 Euro już tylko 15000 Złoty

W celu ograniczenia szarej strefy ustawodawca obniżył granicę prawną dotyczącą wysokości kwoty, do której transakcje mogą być dokonane w gotówce. Dotychczas dozwolone były transakcje w gotówce w wysokości równowartości 15000 Euro, ten limit został teraz obniżony na kwotę 15000 Złotych (około 3500 Euro).

Nowe przepisy o odsetkach od 2016 r.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostały wprowadzone istotne zmiany w przepisach dotyczących stóp oprocentowania w ramach transakcji handlowych, a także zmiany dotyczące podpisywania umów. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na te nowe przepisy, a w szczególności na odsetki za opóźnienie, gdyż jest to teraz regulowane oddzielnie.

Ustawodawca ogranicza możliwości wydłużania umów o pracę na czas określony

Sejm RP, uchwalając nowelizację kodeksu pracy, ograniczył okres, na jaki mogą być zawierane umowy o pracę na czas określony, do 33 miesięcy. Za pomocą ograniczenia praktyki stosowanej często przez polskich pracodawców, polegającej na zatrudnianiu latami tego samego pracownika, na podstawie umów na czas określony (tzw. umowy łańcuchowe o pracę) bez...
Read More →

Europejska wieża Babel – jeden rynek, wiele języków

Z raportu Komisji Europejskiej „Strategia jednolitego rynku cyfrowego dla Europy” wydanego w maju bieżącego roku wynika jasno, że stworzenie jednolitego rynku e-commerce jest obecnie jednym z priorytetów Komisji. Cel ten ma być osiągnięty między innymi w drodze dalszej harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich oraz poprzez wyeliminowanie różnic regulacyjnych w takich obszarach...
Read More →

Prowadzisz platformę e-commerce kierującą ofertę do konsumentów? Uważaj na klauzule niedozwolone!

Z roku na rok polska gospodarka cyfrowa rozwija się coraz prężniej, a sektor e-commerce zyskuje coraz większy udział w PKB. Internet staje się dla przedsiębiorców coraz ważniejszym kanałem dystrybucji oraz źródłem pozyskiwania nowych klientów, których przekonuje wygoda i łatwość dokonywania zakupów bez konieczności wychodzenia z domu.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej » HLBI.com »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje