Więcej aktualności o: Kadry, płace, prawo pracy

Wymiar czasu pracy, gdy w miesiącu przypada święto

/
Date24 lis 2014
/
Nałożenie się święta i dnia wolnego z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w większości przypadków skutkuje koniecznością wyznaczenia pracownikom innego dnia wolnego od pracy. Przesądza o tym przyjęta w Kodeksie pracy metodyka wyliczania wymiaru czasu pracy, zgodnie z którą każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża ten wymiar....
Read More →

Wyższe składki dla prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców

/
Date19 lis 2014
/
Składki na ubezpieczenia społeczne (obowiązkowe składki) dla osób prowadzących działalność gospodarczą i przedsiębiorców wzrosną w nadchodzącym roku o 5,9%. Przyczyną jest przewidziane w rządowym projekcie budżetu zwiększenie średniego dochodu do kwoty 3.966,- zł w przyszłym roku. W odróżnieniu do pracowników, których składki na ubezpieczenie społeczne uzależnione są od wysokości ich...
Read More →

Zakres obowiązków pracodawcy wobec osób ubiegających się o emeryturę lub rentę

/
Date14 lis 2014
/
Pracodawca zobowiązany jest do gromadzenia dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia. Jest to bardzo istotny obowiązek pracodawcy. Jeśli bowiem dopuści się on nieprawidłowości przy wydawaniu zaświadczeń albo kompletowaniu dokumentacji, ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniały stan rzeczy. Przykładowo nieprawidłowo wypełnione zaświadczenie, na podstawie którego świadczeniobiorca pobierze nienależne świadczenie, będzie powodowało, iż pracodawca...
Read More →

Zmiana wynagrodzenia minimalnego na rok 2015

/
Date02 paź 2014
/
Ustalono już nowy wymiar wynagrodzenia minimalnego na rok 2015. Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11. września 2014 minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2015 wyniesie 1750 zł brutto / m-c (do tej pory było to 1680 PLN brutto). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015...
Read More →

Zasady przydzielania urlopu

/
Date29 wrz 2014
/
Wrześniowy termin na zaległy urlop Obligatoryjność urlopu wypoczynkowego wyraża się w tym, że pracownik ma nie tylko prawo, ale i obowiązek odpoczynku. Stąd wynika ustawowe uregulowanie terminu udzielenia urlopu oraz wymóg, aby co najmniej jedna jego część wynosiła nie mniej niż dwa tygodnie.

Porzucenie pracy – aspekty prawne

/
Date07 sie 2014
/
Porzucenie nie rozwiązuje umowy Perspektywa podjęcia nowego zatrudnienia na korzystniejszych niż dotychczas warunkach, skłania niekiedy pracownika do natychmiastowego rozstania z aktualnym pracodawcą. Czasami argumentem ponaglającym do porzucenia pracy jest konieczność bezzwłocznego jej podjęcia w nowej firmie. Te okoliczności powodują, że pracownicy pomijają etap formalnego rozwiązania umowy, stawiając niejako swojego pracodawcę...
Read More →

Oddelegowanie za granicę – wyrównanie podatku w Polsce

/
Date27 sty 2014
/
Polskie firmy często stosują się do zasad wyrównywania podatku jakie obowiązują za granicą, które nie odpowiadają jednak wymogom prawa polskiego. Ostatnio często powtarzają się przypadki, w których pracownicy oddelegowani za granicę, kwestionują swoje odszkodowania wynikające z wyrównania podatku, rozliczane wg przepisów obowiązujących dla przedsiębiorstwa. Pracownicy odmawiają zwrotu nadwyżki płatności i...
Read More →

Częściowo finansowane świadczenia w naturze zwolnione są z ubezpieczenia społecznego

/
Date27 sty 2014
/
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował szereg pozytywnych decyzji dotyczących zwolnienia ze składek społecznych i zdrowotnych dla świadczeń w naturze, których koszty częściowo pokrywa pracownik. Wg przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, wartość świadczeń w naturze może być zwolniona ze składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, w przypadku jeżeli pracodawca zapewni...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje