Podział podatku naliczonego VAT w przypadku budynków o różnym przeznaczeniu w Niemczech

/ Podział podatku naliczonego VAT w przypadku budynków o różnym przeznaczeniu w Niemczech

Podział podatku naliczonego VAT w przypadku budynków o różnym przeznaczeniu w Niemczech

Podział podatku naliczonego VAT w przypadku budynków o różnym przeznaczeniu w Niemczech

/
Date16 Cze 2021
/
Category

W dniu 11 listopada 2020 r. Federalny Sąd Skarbowy potwierdził swoje dotychczasowe orzecznictwo w sprawie wzoru podziału podatku naliczonego VAT w odniesieniu do kosztów nabycia lub budowy budynku o mieszanym przeznaczeniu. Ponadto, otworzył on możliwość zmiany początkowo wybranego wzoru podziału.

W przypadku tego wyroku wybudowano budynek, który następnie został wynajęty częściowo z podatkiem VAT, a częściowo zwolniony z tego podatku. Podatek naliczony został podzielony na podstawie wykorzystania powierzchni. Po przeprowadzeniu audytu podatkowego podatnik zmienił ten podział i jako punkt odniesienia zastosował klucz obrotu. Zostało to odrzucone zarówno przez organy podatkowe, jak i sąd podatkowy z uwagi na fakt, że podatnik był związany kluczem po jego zastosowaniu.

Federalny Trybunał Skarbowy nie zgodził się z tym poglądem, ponieważ podział podatku naliczonego zależy od właściwego wymiaru. Jeżeli wzór podziału okaże się nieodpowiedni, np. z powodu różnych cech wyposażenia, można z mocą wsteczną wybrać inny adekwatny wzór.

Wskazówka: Przedsiębiorcy powinni rozważyć, czy podział podatków naliczonych w związku z nabyciem lub budową budynku o zróżnicowanym przeznaczeniu był właściwy. Jeżeli inny poziom odniesienia jest bardziej odpowiedni, w otwartych przypadkach można dokonać korekty.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje