Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

/ Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

Portale elektroniczne (zwłaszcza markety internetowe), jako dłużnicy podatkowi w Niemczech

/
Date16 Cze 2021
/
Category

Od 01.01.2019 r. operatorzy marketu elektronicznego mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezapłacony podatek VAT innych przedsiębiorców, jeżeli na udostępnionym marketplace legalnie powstał podatek VAT. Posiadając zaświadczenie o rejestracji podatkowej przedsiębiorcy internetowego wydane przez właściwy urząd skarbowy, market internetowy może uniknąć tej odpowiedzialności.

W związku z roczną ustawą podatkową 2020, przepisy te zostaną zaostrzone od 01.07.2021. Wprawdzie nie będzie już wtedy obowiązywał istniejący obowiązek posiadania certyfikatu, ale operator platformy handlu elektronicznego uniknie odpowiedzialności, jeżeli w momencie dostawy przedsiębiorca dokonujący dostawy będzie posiadał ważny numer identyfikacyjny VAT (USt-IdNr.) nadany mu przez Federalny Centralny Urząd Skarbowy (BZSt). Operator platformy ma obowiązek odnotować to w przypadku dostaw dokonywanych przez przedsiębiorcę, gdy transport rozpoczyna się lub kończy w Niemczech. W tym celu przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzenia kwalifikowanej kontroli dostarczonego mu numeru rejestracyjnego VAT.

W niektórych przypadkach przepisy te nie mają jednak zastosowania. Dzieje się tak dlatego, że nowy przepis w niemieckiej ustawie o podatku obrotowym (UStG) stwarza w określonych przypadkach domniemanie transakcji łańcuchowej pomiędzy przedsiębiorcą internetowym, platformą elektroniczną (marketplace online) i klientem końcowym. Zakłada się zatem, że sprzedawca internetowy dokonuje dostawy do elektronicznej platformy, a ta z kolei dokonuje dostawy do klienta końcowego. Elektroniczna platforma lub operator marketu staje się w ten sposób dłużnikiem podatkowym.

Ten nowy przepis ma zastosowanie w dwóch przypadkach:

  • Po pierwsze, gdy dostawa towaru, którego transport lub wysyłka rozpoczyna się i kończy na terytorium Wspólnoty, jest dokonywana przez przedsiębiorcę niemającego siedziby na terytorium Wspólnoty na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej.
  • Po drugie, w przypadku sprzedaży wysyłkowej towarów przywożonych z państwa trzeciego w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej, tj. gdy dostawa towarów z terytorium państwa trzeciego do niektórych nabywców (w szczególności niebędących przedsiębiorcami) odbywa się na terytorium Wspólnoty, miejscem dostawy jest miejsce odbiorcy dostawy. W tym przypadku operator platformy musiałby zarejestrować się dla celów podatkowych w danym kraju związkowym lub może zgłosić transakcje w tzw. procedurze One-Stop-Shop (procedura OSS).

Nowe przepisy ponownie stanowią obciążenie dla operatorów platform elektronicznych. W szczególności należy określić przypadki, w których transakcja łańcuchowa jest fikcyjna.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje