Więcej aktualności o: 2016

To jest strona odnośnie taga 2016

Nawet zagraniczni sprzedawcy mają zapłacić podatek od handlu

/
Date30 mar 2016
/
Category
Polscy konsumenci chętnie zamawiają towary także w zagranicznych, zwłaszcza niemieckich sklepach internetowych. Nie tylko dlatego, że często oferują one wyższą jakość produktów w szerokiej gamie po lepszych cenach. Ale także dlatego, że stosując europejskie zasady ochrony konsumentów, których na próżno szukać w większości polskich sklepów, gwarantują większe bezpieczeństwo otrzymania zamówionego...
Read More →

Przedsiębiorca nie zaliczy do kosztów podatkowych wydatków opłaconych gotówką

/
Date24 mar 2016
/
Category
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nowelizacja przepisów przewiduje wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów tych płatności, które nie zostaną zrealizowane z wykorzystaniem rachunku bankowego przedsiębiorcy.

Rolnictwo i przemysł spożywczy

/
Date17 mar 2016
/
Rząd chce wstrzymać sprzedaż gruntów rolnych na pięć lat Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) mającej regulować obrót ziemią rolną od 1 maja. Ustawa została nazwana Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i przewiduje pięcioletni zakaz sprzedaży państwowych gruntów rolnych.

Forum Poznań Partner International

/
Date15 mar 2016
/
Category
Roy Heynlein, Partner getsix®, wziął udział w wydarzeniach „Forum Poznań Partner International”. Pierwsza impreza w ramach Targów BUDMA 3 odbyła się 3 lutego br. w Poznaniu. Celem szeregu imprez jest wspieranie współpracy pomiędzy regionem Poznania/Wielkopolski a regionem stołecznym Berlin Brandenburgia oraz koncentrowanie się na nowych zasadach operacyjnych i praktycznych.

Nowe przepisy o odsetkach od 2016 r.

/
Date10 mar 2016
/
Category
Z dniem 1 stycznia 2016 r. zostały wprowadzone istotne zmiany w przepisach dotyczących stóp oprocentowania w ramach transakcji handlowych, a także zmiany dotyczące podpisywania umów. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na te nowe przepisy, a w szczególności na odsetki za opóźnienie, gdyż jest to teraz regulowane oddzielnie.

Nowe regulacje kadrowo-płacowe na rok 2016

/
Date04 mar 2016
/
1. Płaca minimalna w roku 2016 wyniesie 1850,00 zł PLN. 2. Zmianie ulegają możliwości pracodawcy do zawierania umów na czas określony oraz okresy ich wypowiadania. Od roku 2016 od 22.02.2016 pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko 3 umowy na czas określony, a maksymalny okres ich łącznego trwania nie może przekraczać...
Read More →

Zmiany w podatkach 2016

/
Date01 mar 2016
/
Category
Nowe zasady korygowania kosztów od 1 stycznia 2016 r. Faktury korygujące będą rozliczane na bieżąco, bez konieczności cofania się wstecz. Nowe przepisy dotyczą korekt przychodów oraz kosztów podatkowych wynikających ze zdarzeń mających wpływ na zmianę podstawy opodatkowania. Chodzi przykładowo o rabat, negocjacyjne obniżenie ceny, czy zwrot towaru w wyniku ugody.

getsix® Group otwiera nowe biuro w Szczecinie – Polska Północna

/
Date22 lut 2016
/
Category
W grupie getsix® naszą misją jest zapewnienie naszym klientom na terenie całej Polski pełnego zakresu usług w zakresie księgowości i rozliczeń kadrowo-płacowych w połączeniu z naszymi rozwiązaniami IT. Mając na uwadze dobro naszych klientów, otwieramy nowe biuro w centrum Szczecina – Polska Północna – pełny adres getsix® Szczecin, ul. Storrady...
Read More →

Wywiad z pracownikiem getsix® Emilią Biniek

/
Date16 lut 2016
/
Category
Emilia Biniek – Customer Relations Consultant Jaka będzie Twoja rola w getsix®? Pracuję w getsix® na stanowisku Customer Relations Consultant, co oznacza, że zajmuję się obsługą obecnych oraz nowych klientów, dla których świadczymy usługi z zakresu księgowości, kadr i płac, podatków oraz doradztwa podatkowego i prawnego wspierane przez zaawansowaną ofertę...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje