Aktualności

/ Gospodarka i polityka

Rząd chce wstrzymać sprzedaż gruntów rolnych na pięć lat

/
Data17 mar 2016
/

icon_getsix_poland

Rząd chce wstrzymać sprzedaż gruntów rolnych na pięć lat

Ministerstwo Rolnictwa opublikowało projekt ustawy w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) mającej regulować obrót ziemią rolną od 1 maja. Ustawa została nazwana Ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i przewiduje pięcioletni zakaz sprzedaży państwowych gruntów rolnych.

W ten sposób ziemia rolna w Polsce byłaby chroniona przed spekulacyjnym zakupem przez cudzoziemców. Oznacza to zdaniem autorów projektu ustawy, że istnieje duże prawdopodobieństwo zwiększenia zainteresowania nabywaniem gruntów rolnych przez osoby, które nie są rolnikami. Zainteresowanie można zaobserwować już teraz. Jednym ze zjawisk są liczne transakcje zakupu gruntów rolnych przez zagraniczne osoby fizyczne i prawne, które w tym celu posługują się obywatelami polskimi jako osobami podstawionymi, finansowanymi przez rzeczywistego nabywcę i tylko z tytułu są właścicielami ziemi, w rzeczywistości ziemia w kraju jest pod kontrolą cudzoziemców, którzy od 1 maja 2016 przygotowują się do formalnego przyjęcia swojej własności. Od tego dnia wygasa 12-letni okres ochronny wynegocjowany przez Polaków z chwilą przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku.

Stosownie do tego obcokrajowcy Unii Europejskiej w Polsce mogą nabyć ziemię rolną bez uzyskania koniecznego dotychczas pozwolenia MSWiA.

Rząd PiS chce obecnie wycofać tę regulację nową planowaną ustawą, ponieważ państwo za pośrednictwem swojej Agencji Własności Rolnej jest nadal największym właścicielem będącej w jej dyspozycji ziemi. Łącznie jest to nadal 1,5 miliona ha z około 4 milionów ha gruntów rolnych, które Państwowa Agencja Rolna przejęła na początku lat 90-tych po rozwiązaniu PGR –ów. Ich podstawową formą zagospodarowania powinna być trwała dzierżawa. W celu uniknięcia spekulacyjnego nabywania ziemi, obrót ziemią ma zostać poddany ściśle określonemu mechanizmowi kontrolującemu. Prawo do nabycia gruntów rolnych zostanie tylko przyznane rolnikom indywidualnym. Jest to uzasadnione tym, że polscy rolnicy ze względów finansowych nie mogą konkurować z potencjalnymi nabywcami z krajów Europy Zachodniej, ponieważ ich dochody są niższe.

Indywidualnymi rolnikami zostały określone w projekcie ustawy osoby, które posiadają wykształcenie rolnicze, prowadzą gospodarstwo rolne nie przekraczające 300 ha ziemi i co najmniej 5 lat zamieszkują w danej gminie. Ponadto muszą osobiście prowadzić to gospodarstwo. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeśli ich dochód z gospodarstwa rolnego o rolniczej powierzchni użytkowej większej niż 20 hektarów wynosi jedną czwartą wszystkich ich dochodów.

Ograniczeń dotyczących sprzedaży gruntów nie stosuje się dla gruntów rolnych, przeznaczonych do celów publicznych, takich jak na przykład budowa mieszkań.

Planowana ustawa wejdzie w życie w dniu 30 kwietnia.

Żródło: Wirtschaftsmarkt Polen (Styczeń 2016)

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje