Aktualności

/ Kadry i płace

Nowe regulacje kadrowo-płacowe na rok 2016

/
Data04 mar 2016
/

icon_payroll_downloads

1. Płaca minimalna w roku 2016 wyniesie 1850,00 zł PLN.

2. Zmianie ulegają możliwości pracodawcy do zawierania umów na czas określony oraz okresy ich wypowiadania.

Od roku 2016 od 22.02.2016 pracodawca może zawrzeć z pracownikiem tylko 3 umowy na czas określony, a maksymalny okres ich łącznego trwania nie może przekraczać 33 miesięcy. Zawarcie umowy dłużej niż 33 miesiące spowoduje, że po upływie tego okresu z mocy prawa umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Zrównane zostały okresy wypowiedzenia umowy [nie ma różnicy czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony] okres wypowiedzenia uzależniony jest od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy:

 • 2 tyg., jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeżeli pracownik była zatrudniony co najmniej 3 lata.

Pracodawca nie ma obowiązku podania przyczyny wypowiedzenia.

3. Dni ustawowo wolne od pracy w 2016 roku:

 • 1 stycznia (piątek) Nowy Rok
 • 6 stycznia (Środa) Trzech Króli
 • 27 marca (niedziela) Wielkanoc
 • 28 marca (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
 • 1 maja (niedziela) Święto Pracy
 • 3 maja (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
 • 15 maja (niedziela) Zesłanie Ducha Świętego
 • 26 maja (czwartek) Boże Ciało
 • 15 sierpnia (poniedziałek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • 1 listopada (wtorek) Wszystkich Świętych
 • 11 listopada (piątek) Święto Niepodległości
 • 25 grudnia (niedziela) Boże Narodzenie (pierwszy dzień)
 • 26 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie (drugi dzień)

Uwaga: Nadal obowiązuje regulacja, że za święto przypadające w sobotę, przysługuje dzień wolny od pracy.

4. Opieka na zdrowe dziecko 2 dni – zmiana

W ciągu roku kalendarzowego pracownikowi wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14 przysługuje 16 godzin albo 2 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. O sposobie wykorzystania zwolnienia (w dniach lub godzinach) decyduje pracownik w pierwszym wniosku o jego udzielenie składanym w danym roku.

5. Od 2 stycznie 2016 weszły w życie przepisy, które przewidują, że lekarz wystawiać będzie zwolnienie w formie elektronicznej co widoczne będzie w portalu internetowym ZUS-u. Nowe regulacje będą od początku roku 2016 wdrażane w życie. Dlatego pracodawca może skontrolować niezdolność do pracy już od pierwszego dnia.

6. Przypominam, że do 31 stycznia 2016, w przypadku rezygnacji z ZFŚP oraz świadczenia urlopowego, należy zakomunikować pracownikom, że ZFŚP nie zostanie utworzony i nie zostaną wypłacane świadczenia urlopowe. Informacja musi pojawić się w miejscu ogólnodostępnym, tak aby każdy pracownik miał możliwość się z nią zapoznać.

7. Przypominam, że od 1 kwietnia 2016 zmianie może ulec stopa procentowa składki wypadkowej bowiem okres obowiązujący od 1 kwietnia 2015 kończy się z dniem 31 marca 2016.

Źródło: getsix® Group (Styczeń, 2016)

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje