Więcej aktualności o: Reprezentacja VAT w Niemczech

To jest strona odnośnie taga Reprezentacja VAT w Niemczech

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie udziałów w podmiotach gospodarczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii w Niemczech

/
Data22 lis 2021
/
Kategoria
Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatkowemu w Niemczech są zobowiązane do zgłaszania organom podatkowym następujących informacji o swoich udziałach w spółkach lub zakładach zagranicznych, jak również w innych podmiotach komasujących aktywa (np. funduszach inwestycyjnych): tworzenie i nabywanie zakładów lub placówek za granicą nabycie lub zmiana stanu udziałów w zagranicznych...
Czytaj więcej

22 konkretne środki, które mają uwolnić od zbędnej biurokracji

/
Data19 lis 2021
/
Kategoria
W połowie kwietnia 2021 r. gabinet federalny zatwierdził pakiet mający na celu zmniejszenie biurokracji. Zawiera on 22 konkretne środki, które mają uwolnić firmy, agendy rządowe i obywateli od zbędnej biurokracji. Najistotniejsze zmiany w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych to: W celu ograniczenia obowiązków statystycznych wprowadzona zostanie centralna ewidencja danych przedsiębiorstw...
Czytaj więcej

Podatek od nabycia gruntu: zaostrzenie przepisów dotyczących transakcji typu share deal w Niemczech

/
Data17 lis 2021
/
Kategoria
W 2019 r. rząd federalny podjął nieudaną próbę reformy podatku od nabycia nieruchomości w celu ograniczenia unikania lub zaniżania wymiaru tegoż podatku przez zawieranie tzw. transakcji share deal. Teraz zmiana ustawy o podatku od nabycia nieruchomości została przyjęta przez parlament i 17 maja 2021 została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw....
Czytaj więcej

Projekt ustawy o zwalczaniu unikania opodatkowania w Niemczech

/
Data15 lis 2021
/
Kategoria
W dniu 31 marca 2021 r. rząd federalny przyjął projekt ustawy o zwalczaniu unikania opodatkowania i nieuczciwej konkurencji podatkowej. Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, w wyniku których utrzymywanie relacji gospodarczych z firmami zarejestrowanymi w rajach podatkowych przestanie być atrakcyjne. Raje podatkowe to państwa, które nie zapewniają wystarczającej przejrzystości w sprawach...
Czytaj więcej

Aktualny status reformy podatku od nieruchomości w Niemczech

/
Data10 lis 2021
/
Kategoria
Przyjęta w 2019 roku reforma podatku od nieruchomości ma wejść w życie w 2025 roku. Od 1 stycznia 2022 zaczną obowiązywać nowe zasady wymaganej w tym celu wyceny nieruchomości. Właściciele nieruchomości będą więc musieli od 2022 r. składać w urzędach skarbowych deklaracje dotyczące ustalenia wartości nieruchomości. W gestii krajów związkowych...
Czytaj więcej

Zmiany w zakresie potrącania podatku od zysków kapitałowych w Niemczech

/
Data08 lis 2021
/
Kategoria
W dniu 8.6.2021 została opublikowana w Federalnym Dzienniku Ustaw i tym samym wchodzi w życie ustawa o zmianie przepisów o zwolnieniu z podatku i wydawaniu zaświadczeń o podatku od zysków kapitałowych. Celem ustawy jest unowocześnienie procedury zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych bądź jego zwrotu. W Niemczech, niezależnie od tego,...
Czytaj więcej

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w Niemczech

/
Data05 lis 2021
/
Kategoria
21 maja 2021 Bundestag przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatwierdzenie projektu przez Bundesrat nastąpiło w dniu 25 czerwca 2021. Celem ustawy jest stworzenie bardziej korzystnych ram funkcjonowania dla średnich spółek osobowych i przedsiębiorstw rodzinnych pod względem podatkowym. Podmioty te mają zyskać możliwość rozliczania...
Czytaj więcej

Rozszerzenie i przedłużenie pomocy pomostowej III i pomocy „Nowy start” w Niemczech

/
Data03 lis 2021
/
Kategoria
Przyjmowanie wniosków o pomoc pomostową III na wsparcie przedsiębiorstw i osób samozatrudnionych w przypadku spadku obrotów spowodowanego pandemią COVID-19 w okresie finansowania od listopada 2020 do czerwca 2021 zostało ponownie przedłużone w dniu 13.4.2021 i 9.6.2021 oraz dodatkowo przedłużone w ramach tzw. pomocy pomostowej III Plus do września 2021. W...
Czytaj więcej

Polskojęzyczny prawnik oraz księgowa w Niemczech i Francji – Nowa usługa getsix®

/
Data06 sie 2021
/
Kategoria
Księgowość, porada prawna oraz podatkowa u prawnika lub księgowego władającego językiem polskim, a na stałe pracującego w kancelarii na terenie Niemiec lub Francji. Wraz z naszym wieloletnim partnerem HLB International zdecydowaliśmy się na uruchomienie usługi Polish Desk, która jest już dostępna w dwóch krajach: Polish Desk w Niemczech Polish Desk...
Czytaj więcej

Uwzględnienie pomocy finansowej z powodu pandemii w sprawozdaniach finansowych zgodnie z prawem handlowym w Niemczech

/
Data30 cze 2021
/
Kategoria
Fundusze finansowe w związku z pandemią koronawirusa (pomoce pomostowe, listopadowe i grudniowe) są świadczeniami pomocy rządowej, które należy ująć jako dochód podlegający opodatkowaniu. W wielu przypadkach wnioski są składane dopiero w 2021 r., ponieważ terminy składania wniosków na Pomoc Pomostową II/III oraz Pomoc Listopadową i Grudniową upływają dopiero w 2021...
Czytaj więcej

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje