Więcej aktualności o: Prawo

Zastrzeżenie numeru PESEL

/
Data20 lis 2023
/
Kategoria
Od 17 listopada, obywatele Polski mają możliwość zastrzeżenia numeru PESEL w krajowym rejestrze. Ma to stanowić barierę dla nieuprawnionego korzystania z danych osobowych przy zaciąganiu kredytów oraz zapobiegać różnym formom przestępstw i oszustw. Aktualnie numer PESEL można zabezpieczyć poprzez platformę obywatel.gov.pl, w aplikacji mObywatel lub osobiście, w urzędzie. W przyszłości...
Czytaj więcej

Nowa regulacja w zakresie uczestnictwa pracowników w nowo powstałej spółce w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek

/
Data16 paź 2023
/
Kategoria
Z dniem 15 września 2023 r. weszły w życie nowe przepisy ustanawiające formy uczestnictwa pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Mowa o ustawie z dnia 26 maja 2023 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek. Dwa...
Czytaj więcej

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

/
Data10 paź 2023
/
Kategoria
W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie z dniem 15 września 2023 r. i wprowadza liczne ważne zmiany dotyczące reorganizacji spółek, zarówno krajowych, jak i transgranicznych. Wprowadzone...
Czytaj więcej

Stan zagrożenia epidemicznego a terminy MDR

/
Data26 cze 2023
/
Kategoria
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego związany z infekcjami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazujemy, że zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego wywiera istotne skutki na gruncie raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR). Decyzja o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, że odwieszone zostaną terminy na...
Czytaj więcej

Wydłużony termin na złożenie informacji ORD-U

/
Data16 mar 2023
/
Kategoria
Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych wydłużeniu ulegnie termin na złożenie Informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U). Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem Informacje ORD-U za rok podatkowy należy złożyć...
Czytaj więcej

Termin złożenia informacji przez spółki nieruchomościowe i ich wspólników

/
Data07 mar 2023
/
Kategoria
Przypominamy o zbliżającym się terminie realizacji obowiązku przekazania właściwym organom podatkowym określonych informacji dot. spółek nieruchomościowych za 2022 r. (dla większości podatników termin ten upływa z dniem 31 marca 2023 r.). Podmiotami zobowiązanymi do złożenia informacji są spółki nieruchomościowe oraz podatnicy PIT/CIT, którzy posiadają (bezpośrednio lub pośrednio) w spółce nieruchomościowej:...
Czytaj więcej

Spółki deweloperskie, a spółki nieruchomościowe

/
Data21 cze 2022
/
Kategoria
Zgodnie z ostatnio zaprezentowanym stanowiskiem dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spółka prowadząca działalność deweloperską w zakresie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz ich sprzedaży może być uznana za spółkę nieruchomościową na gruncie ustaw o podatkach dochodowych, co powodować będzie obowiązek przekazania określonych informacji o takiej spółce i...
Czytaj więcej

Cienka kapitalizacja – przepisy wciąż pozostają niejasne

/
Data26 paź 2021
/
Kategoria
Jak prawidłowo rozliczać koszty finansowania dłużnego? Na to pytanie niestety nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Obowiązujące przepisy w tym zakresie są niejasne, a interpretacje organów administracyjnych – sprzeczne. W 2018 roku w ustawie o CIT wprowadzono artykuł 15c mający na celu ograniczenie nadmiernego finansowania długiem. Zgodnie z aktualnym brzmieniem pkt....
Czytaj więcej

e-Doręczenia od 5 października 2021 r.

/
Data06 paź 2021
/
Kategoria
Pierwotnie wejście w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach) planowane było na 1 lipca 2021 r., ale w związku z trudnościami organizacyjnymi, wynikającymi z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, zadecydowano o zmianie tego terminu. Ustawa po nowelizacji wchodzi w życie 5 października 2021 r. Jednak nie dla wszystkich ten termin...
Czytaj więcej

Prosta spółka akcyjna (PSA) od 1 lipca 2021 r. – atuty i minusy

/
Data05 sie 2021
/
Kategoria
Podstawowe cechy prostej spółki akcyjnej Z dniem 1 lipca 2021 r., a nie jak początkowo planowano 1.3.2021 r., weszły w życie zmiany w kodeksie spółek handlowych, które spowodowały rozszerzenie dotychczasowego katalogu spółek kapitałowych oraz pojawienie się w obrocie prawnym kolejnego typu niepublicznej spółki kapitałowej, tj. prostej spółki akcyjnej (PSA). Dla...
Czytaj więcej
1 2 3 5

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje