Więcej aktualności o: Rozliczenie VAT w Niemczech

To jest strona odnośnie taga Rozliczenie VAT w Niemczech

Konsekwencje Brexitu dla podatku VAT w Niemczech

/
Date26 maj 2021
/
Category
Wielka Brytania opuściła Unię Europejską w dniu 31 stycznia 2020 r. Okres przejściowy, w którym nadal obowiązywało europejskie prawo VAT, zakończył się 31.12.2020 r. W dniu 10.12.2020 r. niemieckie Federalne Ministerstwo Finansów opublikowało następujące konsekwencje Brexitu w zakresie podatku VAT: Wielka Brytania jest krajem trzecim (tj. poza UE) dla celów...
Read More →

Sprzedaż wynajmowanych gruntów bez podatku VAT w Niemczech

/
Date24 maj 2021
/
Category
Jeżeli przedsiębiorca sprzedaje swoje przedsiębiorstwo lub jego część w całości innemu przedsiębiorcy na rzecz tego drugiego, transakcja ta nie podlega opodatkowaniu VAT. Już w 2015 roku Federalny Sąd Skarbowy orzekł, że przeniesienie przedmiotu najmu, a więc tylko pojedynczego środka trwałego, może również stanowić sprzedaż przedsiębiorstwa jako całości. Warunkiem jest, aby...
Read More →

Nowy ryczałt na biura domowe w Niemczech

/
Date21 maj 2021
/
Category
W kontekście pandemii Corony duża liczba pracowników, osób wykonujących pracę na własny rachunek, jak również przedsiębiorców pracuje w domowym biurze. W celu częściowego zrekompensowania dodatkowych kosztów poniesionych na ogrzewanie, zużycie wody itp. wprowadzono na lata 2020 i 2021 tzw. ryczałt dla biur domowych. Wynosi on 5 euro za dzień, maksymalnie...
Read More →

Pomoc pomostowa III w Niemczech – rozszerzenie i podwyższenie

/
Date21 maj 2021
/
Category
Pomoc pomostowa III przeznaczona na wsparcie w przypadku gwałtownego spadku sprzedaży spowodowanego przez pandemię w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r. została ponownie przedłużona i dodatkowo uproszczona. Obecnie istnieje tylko jedno jednolite kryterium kwalifikujące do złożenia wniosku. O pomoc pomostową III mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, osoby prowadzące...
Read More →

Pomoc pomostowa II w Niemczech – retroaktywna bez dowodu straty

/
Date19 maj 2021
/
Category
W przypadku programu pomocy pomostowej korona II, który ma wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa w okresie od września do grudnia 2020 r., Federalne Ministerstwo Gospodarki podjęło w dniu 2 lutego 2021 r. decyzję o wprowadzeniu poprawek z mocą wsteczną. Zgodnie z tym pomoc pomostowa II może zostać przyznana również wtedy,...
Read More →

Ryzyko przy wynajmowaniu domowego biura do własnej spółki GmbH w Niemczech

/
Date17 maj 2021
/
Category
Wspólnikom zarządzającym spółką GmbH, którzy ze względów koronawirusowych nie pracują w siedzibie spółki, lecz w swoim domowym biurze, niektóre magazyny zalecają wynajęcie swojego biura spółce GmbH. Celem tego rozwiązania jest odliczenie od podatku wszystkich kosztów związanych z domowym biurem przy jednoczesnym uniknięciu maksymalnego limitu w wysokości 1.250 €. Przy takim...
Read More →

Zawieszenie obowiązku składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w przypadku nowych firm w Niemczech

/
Date14 maj 2021
/
Category
Wraz z rozpoczęciem działalności gospodarczej lub zawodowej przedsiębiorcy byli dotychczas zobowiązani do składania miesięcznych zaliczkowych deklaracji VAT w bieżącym i następnym roku kalendarzowym. Trzecia ustawa o odciążeniu biurokracji („Drittes Bürokratieentlastungsgesetz”) rozszerzyła te przepisy o procedurę podatkową o nowy przepis obowiązujący od 01.01.2021 r. W związku z powyższym, właściwy termin złożenia...
Read More →

Środki tarczy podatkowej w związku z koronakryzysem w Niemczech

/
Date12 maj 2021
/
Category
Pandemia Covid 19 nadal powoduje znaczne szkody gospodarcze. Federalne Ministerstwo Finansów wspiera przedsiębiorstwa poprzez przedłużenie niektórych terminów podatkowych i zawieszenie środków egzekucyjnych: Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą, które zostały bezpośrednio dotknięte pandemią korony, mogą złożyć w swoim urzędzie skarbowym wniosek o obniżenie zaliczek na podatki za rok 2021, a...
Read More →

Aktualne zmiany w prawie podatkowym w Niemczech

/
Date10 maj 2021
/
Category
Z początkiem 2021 roku weszły w życie liczne zmiany w prawie. Poniżej zestawiliśmy najważniejsze nowości w zakresie podatkowym i działalności gospodarczej. Podatek dochodowy w Niemczech: Podwyższenie podstawowej kwoty wolnej od podatku, kwoty wolnej od podatku na dzieci oraz zryczałtowanych kwot na osoby niepełnosprawne i na opiekę pielęgniarską, a także dostosowanie...
Read More →

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje