Aktualności

/ Kadry i płace

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2021

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2021

/
Data29 gru 2020
/

Pobierz PDF

1 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany w prawie pracy. Do najważniejszych z nich należą:

1. Wzrost płacy minimalnej

Minimalne miesięczne wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy o pracę wyniesie
2 800,00PLN brutto.


2. Wzrost minimalnego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia

Minimalna stawka godzinowa z tytułu umowy zlecenia nie może być mniejsza niż 18,30PLN brutto. W przypadku umów z kwotami miesięcznymi rodzi to obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy.


3. Świadczenia urlopowe

Firmy zatrudniające na dzień 1.01.2021 mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, są zobowiązane do wypłaty świadczenia urlopowego. Do 31.01.2021 mogą one jednak zrezygnować z tego obowiązku lub obniżyć wysokość świadczenia poprzez podanie tej informacji pracownikom na piśmie w wyżej wymienionym terminie.

Wysokość świadczenia urlopowego w roku 2021 wynosi 1550,26PLN brutto (pełny etat). Świadczenie jest wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.


4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Firmy zatrudniające na dzień 01.01.2021 co najmniej 50 pracowników są zobowiązane do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Firma może jednak zrezygnować z tworzenia ZFŚS poprzez zapis w regulaminie wynagradzania i podanie pracownikom do wiadomości. Przypominamy, że zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia. Wysokość odpisu na ZFŚS dla pełnego etatu w roku 2021 wynosi 1550,26PLN brutto.


5. Rejestracja umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych

Od 01.01.2021 pracodawca ma obowiązek rejestracji umów o dzieło w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Należy spodziewać się również kontroli tych umów przez ZUS. Dokładniej temat ten opisaliśmy tutaj: LINK.


6. Dni ustawowo wolne od pracy w roku 2021

1 stycznia 2021 r. (piątek) – Nowy Rok

6 stycznia 2021 r. (środa) – Święto Trzech Króli

4 kwietnia 2021 r. (niedziela) – I dzień Wielkiej Nocy

5 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) – II dzień Wielkiej Nocy

1 maja 2021 r. (sobota) – Święto Pracy

3 maja 2021 r. (poniedziałek) – Święto Konstytucji 3 Maja

23 maja 2021 r. (niedziela) – I dzień Zielonych Świątek

3 czerwca 2021 r. (czwartek) – Boże Ciało

15 sierpnia 2021 r. (niedziela) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada 2021 r. (poniedziałek) – Wszystkich Świętych

11 listopada 2021 r. (czwartek) – Narodowe Święto Niepodległości

25 grudnia 2021 r. (sobota) – I dzień Bożego Narodzenia

26 grudnia 2021 r. (niedziela) – II dzień Bożego Narodzenia

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, za dzień świąteczny przypadający w sobotę, pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.


***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje