Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Nowy obowiązek raportowania umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.

Nowy obowiązek raportowania umów o dzieło do ZUS od 1 stycznia 2021 r.

/
Data28 gru 2020
/

Pobierz PDF

Od 1 stycznia 2021 r. planowane jest wejście w życie rozporządzenia w sprawie określenia wzorów informacji o zawartych umowach o dzieło. Wprowadzenie rozporządzenia podyktowane jest zmianami do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nałożonymi tarczą antykryzysową 1.0. Zmiany te mają dotyczyć m.in. nowego obowiązku raportowania do ZUS zawarcia przez płatnika umowy o dzieło poprzez przesyłanie dokumentu ubezpieczeniowego RUD.

Nowelizacja przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ma na celu usprawnienie weryfikacji przez ZUS istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych osób wykonujących umowy nazwane umowami o dzieło. Ponadto, jak można przeczytać w dołączonej do projektu rozporządzenia Ocenie Skutków Regulacji (OSR), liczba płatników, do których odnoszą się projektowane przepisy to 2 091 930. Natomiast, jak podkreśla ministerstwo nie jest znana liczba płatników, których obowiązek zgłaszania umów o dzieło będzie dotyczył, bo do tej pory nie był prowadzony rejestr takich umów.


Kogo dotyczy nowy obowiązek

Nowy obowiązek będzie dotyczył osoby która nie pozostaje w stosunku pracy, tj. nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę oraz nie świadczy pracy w ramach umowy o dzieło na rzecz pracodawcy, z którym łączy ją stosunek pracy.


Specyfikacja formularza RUD

Informacje o zawartych umowach o dzieło będą ewidencjonowane przez ZUS na koncie płatnika składek, a ustawodawca w opublikowanym projekcie druku dokumentu ubezpieczeniowego RUD wymagać będzie następujących danych:

  • Dane identyfikacyjne zamawiającego wykonanie umowy o dzieło, tj. m.in.: NIP, REGON;
  • Dane wykonawcy umowy o dzieło, tj. m.in.: PESEL, imię i nazwisko, adres zamieszkania;
  • Informacje o zawartych umowach o dzieło tj.: data zawarcia umowy o dzieło, data rozpoczęcia wykonywania umowy o dzieło, data zakończenia wykonywania umowy o dzieło, przedmiot umowy.

Obowiązek poinformowania ZUS o zawarciu każdej umowy o dzieło trzeba będzie wykonać w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stroniegetsix®.

Zespół getsix®

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje