Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

“Ulga dla młodych” a umowy zlecenie z przeniesieniem praw autorskich

“Ulga dla młodych” a umowy zlecenie z przeniesieniem praw autorskich

/
Date27 kw. 2021
/

Umowy zlecenie zawierane z osobami, które nie ukończyły 26 rok życia, są chętnie wybieraną formą współpracy z uwagi na zwolnienie z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PDOF (tzw. ulga dla młodych).

Przy realizacji umowy zlecenie, może dojść do powstania utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Strony umowy stosują zatem zapisy, regulujące przeniesienie przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy, autorskich praw majątkowych do utworów stworzonych na podstawie, w trakcie lub w związku z wykonywaniem umowy.

W najnowszej interpretacji podatkowej dotyczącej zleceniobiorców przed 26 rokiem życia, uzyskującym przychody z praw majątkowych (sygn.: 0115-KDIT2.4011.836.2020.1.MM), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że o kwalifikacji do danego źródła przychodu przesądza treść danej umowy, a nie forma zobowiązania stosunku prawnego (umowa o dzieło, czy umowa zlecenia). W konsekwencji, jeżeli wynagrodzenie określone w umowie jest w zamian za przeniesienie autorskiego prawa majątkowego, to przychód taki jest przychodem z praw autorskich. Dokonana przez organ podatkowy kwalifikacja umowy zlecenie z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do źródła przychodów prawa majątkowe, powoduje, że wynagrodzenie otrzymane przez zleceniobiorcę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania PIT (tzw. ulgi dla młodych), lecz zleceniodawca powinien pobrać zaliczki na podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Nasz Dział Kadr i Płac oferuje szereg profesjonalne usług kadrowo-płacowych. Nasi specjaliści ds. Kadr i Płac zadbają, aby wynagrodzenia Państwa pracowników były wyliczane zgodnie z przepisami. Śledzimy na bieżąco aktualizacje i zmiany prawne.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące kadr i płac lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Dział Kadr i Płac

Anna Urban-Kicka

Anna Urban-Kicka
Dyrektor Działu Kadr i Płac
Grupa getsix
plPolskien"EnglishdeDeutsch

DZIAŁ KADR I PŁAC

Nasi wyspecjalizowani specjaliści ds. Kadr i Płac pod przewodnictwem Pani Anny są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje