Aktualności

/ Podatki i prawo

Ceny transferowe – Progi dokumentacyjne 2021

Ceny transferowe – Progi dokumentacyjne 2021

/
Data10 sty 2021
/

Podatnik jest obowiązany do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość pomniejszona o podatek od towarów i usług, przekracza w roku obrotowym następujące progi dokumentacyjne:

 • 10.000.000,00 PLN – w przypadku transakcji towarowej,
 • 10.000.000,00 PLN – w przypadku transakcji finansowej,
 • 2.000.000,00 PLN – w przypadku transakcji usługowej,
 • 100.000,00 PLN – w przypadku transakcji kontrolowanej z podmiotem mającym siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkani w tzw. raju podatkowym – niezależnie od rodzaju transakcji,
 • 500.000,00 PLN – od 2021 r. sporządzenie lokalnej dokumentacji, obowiązkowe będzie także w przypadku dokonania transakcji kontrolowanej lub innej niż kontrolowana jeżeli rzeczywisty właściciel należności z tych transakcji, ma siedzibę, zarząd lub miejsce zamieszkania w tzw. raju podatkowym. Przyje się domniemanie, że właściciel ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym, już na tej podstawie, że jedna ze stron transakcji dokonuje rozliczeń z takim podmiotem,
 • 2.000.000,00 PLN – w przypadku innej transakcji niż określona w pkt. powyżej.

Progi dokumentacyjne będą ustalane odrębnie dla:

 • każdej transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym niezależnie od przyporządkowania transakcji kontrolowanej do transakcji towarowych, finansowych, usług owych albo innych transakcji,
 • strony kosztowej i przychodowej.

Ceny transferowe weryfikuje się, stosując metodę najbardziej odpowiednią w danych okolicznościach, wybraną spośród następujących metod:

 • porównywalnej ceny niekontrolowanej,
 • ceny odprzedaży,
 • koszt plus,
 • marży transakcyjnej netto,
 • podziału zysku.

Przy określaniu wysokości dochodu (straty), organ stosuje metodę przyjętą przez podmiot powiązany, chyba że zastosowanie metody innej niż przyjęta przez podmiot powiązany jest bardziej odpowiednie w danych okolicznościach.

Podatnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia TP-R do końca 9 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

W katalogu zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji lokalnej najistotniejszym jest zwolnienie z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji dla transakcji zawieranych wyłącznie przez podmioty powiązane mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w roku podatkowym, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia określone warunki, w szczególności żaden z nich nie poniósł straty podatkowej.

Jeżeli skonsolidowane przychody grupy kapitałowej w poprzednim roku podatkowym przekroczyły limit 200.000.000,00 PLN to zobowiązana jest ona do złożenia tzw. dokumentacji Master File.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

getsix Tax & Legal:

Aneta Majchrowicz-Bączyk

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Radca prawny
Specjalizacja prawo podatkowe
getsix Tax & Legal
plPolskienEnglishdeDeutsch

Tax & Legal Grupy getsix

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje