Menu

News

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) – Fundusze europejskie po 2013 roku

icon_getsix_poland

Kluczowy dokument przedłożony MRR jako projekt Umowy o Partnerstwie porusza między innymi tematy dotyczące: układu programów operacyjnych na lata 2014-2020, analizę potrzeb rozwojowych Polski, cele i priorytety tematyczne analiz terytorialnych, wdrażanie oraz podział funduszy na programy krajowe oraz na regiony, uwzględnia także podstawowe wskaźniki.

Umowa ściśle odpowiada wymogom Komisji Europejskiej, Strategii Europy 2020 oraz celom rozwojowym Polski na nadchodzące lata. Zgodnie z harmonogramem programu, ostateczny projekt Umowy powinien być gotowy w listopadzie 2013.

Program Operacyjny przewiduje następujący podział przydzielonych funduszy:

  • Infrastruktura i Środowisko – Transport przyjazny środowisku (24.158 milionów euro);
  • Inteligentny wzrost (7.625 milionów euro);
  • Wiedza, Edukacja, Rozwój (3.197 milionów euro);
  • Cyfryzacja Polski (1.946 miliona euro
  • Polska Wschodnia (2.000 miliony euro)
  • Wsparcie techniczne (570 milionów euro)
  • Rozwój Regionalny w 16 regionach, 36% wzrost (28.089 milionów euro)

Większy udział środków UE będzie przekazany w formie korzystnych kredytów lub funduszy bezzwrotnych. Taka forma pomocy dla gospodarki, powinna się korzystnie odbić na liczbie inwestycji – na wzór czegoś w rodzaju Plan Marshalla. Podobny mechnizm zadziałał po II wojnie światowej, kiedy raz zainwestowane środki pieniężne ciągle były w obrocie, wspomagając odbudowę Niemiec, w konsekwencji prowadząc do niemieckiego Cudu Gospodarczego.

Celem programu na nadchodzący rok będzie znaczące pobudzenie innowacyjności gospodarki, większa spójność zarówno pod względem społecznym jak i ekonomicznym oraz zwiększenie skuteczności i wydajności organów państwowych.

Powyższe założenie będzie się wiązać ze zwiększoną decentralizacją – prawie 60% funduszy strukturalnych (EFRR i EFS) zostanie przekazane zarządom regionalnym, również zwrotne instrumenty finansowe, partnerstwo publiczno-prywatne i specyfikacja regionalna oraz polityka miejska będą podlegać zarządom w poszczególnych regionach.

To nowe podejście ma służyć promowaniu projektów wspierających innowacyjność, badania oraz rozwój, których głównymi beneficjentami pomocy unijnej będą przedsiębiorcy i samorządy. Powyższy plan kładzie silny nacisk na złagodzenie skutków rozwarstwienia społecznego i terytorialnego.

getsix® is a member of

HLB International logo

A world-wide network of independent accounting firms and business advisors.

Czytaj więcej »

HLB International

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje