Aktualności

/ Prawo

Przedłużenie terminu na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2020

Przedłużenia terminów na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok 2020

/
Data26 kw. 2021
/
Kategoria

W związku z pandemią COVID-19, Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej przedłużył niektóre terminy dotyczące sprawozdań finansowych:

  • o 3 miesiące (końca 6. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego) – termin na sporządzenie sprawozdania finansowego. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek do których stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono;
  • o 3 miesiące (do końca 9. miesiąca po zakończeniu roku obrotowego) – termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego. W przypadku jednostek sektora finansów publicznych termin przedłużono o 1 miesiąc, a w przypadku jednostek do których stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym terminu nie przedłużono;
  • do dnia 31 lipca 2021 r. – termin na złożenie sprawozdań finansowych do Szefa KAS przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, z obrotami powyżej 2 mln EUR.

Powyższe przedłużenia terminów mają zastosowanie do obowiązków dotyczących roku obrotowego kończącego się po dniu 29 września 2020 r., jednak nie później niż w dniu 30 kwietnia 2021 r., których termin wykonania nie upłynął przed dniem 31 marca 2021 r.

Pełna treść rozporządzenia – LINK.

Przypominamy:

  • Termin na złożenie do KRS sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS to 15 dni od daty zatwierdzenia tego sprawozdania.
  • Termin na złożenie do Szefa KAS sprawozdania finansowego przez podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS to 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

Dział księgowy getsix oferuje profesjonalne usługi sprawozdawczości finansowej, obejmujące miesięczne lub okresowe generowanie sprawozdań finansowych w terminach określonych przez klienta. Nasi eksperci pomogą Państwu także przejść przez proces składania sprawozdania finansowego do KRS. Zapraszamy do kontaktu.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

getsix Tax & Legal:

Aneta Majchrowicz-Bączyk

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Attorney at law (PL)
Head of getsix Tax & Legal
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje