Aktualności

/ Podatki i prawo

Interpretacja warunków kwalifikowania transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych dla celów VAT

Interpretacja dot. kwalifikowania transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych dla celów VAT

/
Data19 kw. 2021
/

15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, dot. kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych. Wpływa ona na sposób rozliczania księgowego podatku VAT. Interpretacja dotyczy wyłącznie transakcji trójstronnych, w których karta zostaje udostępniona przez podmiot pośredniczący (np. firmę leasingową), a nie przez emitenta (np. stację benzynową).

W zależności od tego, czy dana transakcja spełnia zawarte w interpretacji przesłanki, możemy mieć do czynienia albo z dostawą towarów albo ze świadczeniem usług finansowych. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, w przypadku dostawy towarów podatnik ma możliwość odliczenia VAT, w przypadku świadczenia usług finansowych – nie, ponieważ czynność ta jest zwolniona z opodatkowania VAT.

Interpretacja wskazuje, że w ramach kwalifikowania transakcji jako dostawy towarów albo świadczenia usług finansowych, niezbędne jest ustalenie:

  • na który podmiot dostawca przeniósł uprawnienie do dysponowania towarem jak właściciel;
  • czy podmiot pośredniczący udostępniający karty paliwowe świadczy w ten sposób usługi na rzecz odbiorcy.

Z kolei fakt przeniesienia uprawnienia do dysponowania towarem jak właściciel przez dostawcę towaru, na rzecz odbiorcy w ramach transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych, powinien zostać stwierdzony w przypadku łącznego spełnienia poniższych przesłanek:

  • nabywanie towaru przez odbiorcę (posiadacza karty) bezpośrednio od dostawców;
  • decydowanie wyłącznie przez odbiorcę o sposobach nabycia towaru (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości towaru, momencie zakupu i sposobie wykorzystania towaru;
  • ponoszenie przez odbiorcę (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) całości kosztów związanych z nabyciem towaru;
  • ograniczenie się podmiotu pośredniczącego do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karta paliwowa) pozwalającego nabyć towar (paliwo).

W przypadku łącznego zaistnienia wskazanych powyżej przesłanek, podmiot udostępniający kartę paliwową nabywcy paliwa świadczy zatem jedynie usługę finansową na jego rzecz, nie przenosi natomiast prawa do rozporządzania paliwem jak właściciel. Nabywca nie ma w związku z tym prawa do odliczenia podatku VAT od nabytego paliwa.

Przy okazji wydania interpretacji ogólnej, Ministerstwo Finansów potwierdziło także, że w związku z uchyleniem art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, czyli od 1 stycznia 2021 r., przestały obowiązywać interpretacje indywidualne wydane w zakresie tego przepisu. Dotyczy to także interpretacji indywidualnych związanych z kartami paliwowymi – po uchyleniu art. 7 są one nieaktualne. Może to mieć istotny wpływ na rozliczanie popularnych flotowych kart paliwowych przeznaczonych zwłaszcza do usługi transportu towarowego i autobusowego.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie rozliczania kart paliwowych udostępnianych zarówno przez pośredników jak i przez emitentów – zapraszamy do kontaktu. Chętnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z powyższym tematem.


Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

getsix Tax & Legal:

Aneta Majchrowicz-Bączyk

Aneta Majchrowicz-Bączyk
Partner / Attorney at law (PL)
Head of getsix Tax & Legal
plPolskienEnglishdeDeutsch

Tax & Legal Grupy getsix

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje