Aktualności

/ Podatki i prawo

Ważna zmiana: Zaostrzenie przepisów dotyczących dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

Ważna zmiana: Zaostrzenie przepisów dotyczących dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT)

/
Data07 lip 2020
/

Zwracamy uwagę, że z dniem 01.07.2020 zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT).

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych NIP EU, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, który nabywca podał podatnikowi.

Szczególną wagę należy zatem położyć na prawidłowe udokumentowanie faktu podania przez kontrahenta NIP UE. Przepis nie wskazał, jak powinno wyglądać udokumentowanie tego faktu, naszym zdaniem fakt podania przez kontrahenta ich aktualnego, ważnego nr NIP UE można udokumentować np. poprzez podanie numeru NIP UE przez kontrahenta na każdym zamówieniu towaru/materiału.

Dodatkowo, dla zastosowania stawki 0% konieczne jest terminowe i poprawne złożenie informacji podsumowującej, dlatego też jest bardzo ważne dostarczenie dokumentów do getsix® przed terminem złożenia deklaracji VAT za bieżący miesiąc, którym mija 25 dnia następnego miesiąca.

Przypominam również o wymogach wymienionych w Rozporządzeniu wykonawcze Rady 2018/1912, o których już wcześniej informowaliśmy.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na naszej stronie: KLIKNIJ!

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za kontakt biznesowy z Państwem lub wysłać zapytanie poprzez formularz na stronie getsix®.

Państwa zespół getsix®

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje