Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Zmiany w prawie pracy 2023

Zmiany w prawie pracy 2023

/
Data12 sty 2023
/

Płaca minimalna

Płaca minimalna w roku 2023 wzrośnie dwa razy. Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosić będzie 3.490 PLN brutto, z początkiem lipca nastąpi druga podwyżka do 3.600 PLN brutto.

Adekwatnie wzrośnie również minimalna stawka godzinowa, od 1 stycznia będzie ona wynosić 22,80 PLN brutto, a od 1 lipca 23,50 PLN brutto.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego będzie miał przełożenie na inne świadczenia ustalane na jego podstawie, m.in. dodatek za pracę w porze nocnej, minimalną kwotę podstawy wymiaru zasiłku chorobowego czy kwotę wolną od potrąceń.


Wyższe diety z tytułu podróży służbowych

Od 1 stycznia 2023 r. dieta z tytułu krajowej podróży służbowej wynosić będzie 45 PLN za dobę.


Ulgi podatkowe na PIT-2

Z początkiem roku 2023 zacznie obowiązywać nowy druk formularza PIT-2. W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, przy wypłacie świadczeń rentowych (od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego) ze świadczeń z Funduszu Pracy (FP) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz z tytułu wypłat przez komornika powstaje możliwość złożenia PIT-2 więcej niż u jednego płatnika. Całkowita kwota odliczenia nadal będzie wynosić co miesiąc 300 PLN, natomiast wprowadzono możliwość podzielenia jej między trzech płatników. W przypadku dwóch miejsc odliczenie wyniesie po 150 PLN, a w przypadku trzech – po 100 PLN u każdego płatnika w skali miesiąca.

W nowym formularzu PIT-2 znajdują się miejsca na oświadczenia podatników chcących skorzystać lub zrezygnować z ulgi dla emerytów lub rencistów, nowych rezydentów, samotnych rodziców, twórców, podatników do 26 roku życia oraz podatników, których dochód nie przekroczy 30.000 PLN.

Nowego druku PIT-2 nie trzeba składać, jeżeli nic nie zmieniło się w sytuacji podatnika i chce, aby zaliczki na podatek dochodowy były u niego obliczane na dotychczasowych zasadach.


Świadczenie urlopowe

Firmy zatrudniające na dzień 01.01.2023 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązane do wypłaty świadczenia urlopowego. Do dnia 31.01.2023 r. mogą jednak zrezygnować z tego obowiązku lub obniżyć wysokość świadczenia poprzez podanie tej informacji pracownikom na piśmie w wyżej wymienionym terminie. Wysokość świadczenia urlopowego w 2023 wynosi 1.662,97 PLN brutto. Świadczenie jest wypłacane raz w roku każdemu pracownikowi korzystającemu z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Firmy zatrudniające na dzień 01.01.2023 r. co najmniej 50 pracowników są zobowiązane do utworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Firma może jednak zrezygnować z tworzenia ZFŚS poprzez zapis w regulaminie wynagradzania i podanie pracownikom do wiadomości do 31 stycznia w sposób zwyczajowo przyjęty. Przypominamy, iż zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia.

Wysokość odpisu podstawowego na ZFŚS dla pełnego etatu w roku 2023 nie ulega zmianie i w dalszym ciągu wynosić będzie 1.662,97 PLN.


Kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz miesięcznej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2023 wyniesie 208.050 PLN, natomiast górna miesięczna granica podstawy dobrowolnego ubezpieczenie chorobowego wyniesie 17.337,50 PLN. Ograniczenie dobrowolnego chorobowego dotyczy m.in. prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy zleceniobiorców.


Dni ustawowo wolne od pracy w roku 2023

1 stycznia (niedziela) Nowy Rok
6 stycznia (piątek) Święto Trzech Króli
9 kwietnia (niedziela) Wielkanoc
10 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (poniedziałek) Święto Pracy
3 maja (środa) Święto Konstytucji 3 Maja
8 czerwca (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (wtorek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (środa) Wszystkich Świętych
11 listopada (sobota) Święto Niepodległości
25 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie
26 grudnia (wtorek) Boże Narodzenie

Przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami, za dzień świąteczny przypadający w sobotę, pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi innego dnia wolnego w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje