Aktualności

/ Kadry i płace

Praca zdalna w modelu podstawowym vs. praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna w modelu podstawowym vs. praca zdalna okazjonalna

/
Data02 mar 2023
/

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm

Od 7 kwietnia 2023 r. w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu pracy dotycząca pracy zdalnej okazjonalnej, uchylająca dotychczasowe przepisy dotyczące telepracy.


Praca zdalna w modelu podstawowym vs. praca okazjonalna

Z uwagi na brak doprecyzowania tych kwestii w nowych przepisach, pracodawcy będą musieli zdecydować jak stosować pracę zdalną okazjonalną w sytuacji, gdy wdrożą w swoich zakładach pracę zdalną na podstawie uzgodnienia z pracownikami (tzw. duża regulacja).

Zgodnie z przepisami, praca zdalna na podstawie uzgodnienia powinna być wdrożona na podstawie porozumienia z organizacjami związkowymi, regulaminu lub treści umów o pracę. Pracodawca jest zobowiązany ustalić szereg zasad ją regulujących, zawierających m.in. reguły dot. zasady obliczania ryczałtu odpowiadającego przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika w związku z wykonywaniem pracy zdalnej (m.in. koszt energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych).

Praca zdalna okazjonalna jest uproszczoną formą stosowania pracy zdalnej:
zgodnie z przepisem art. 6733 k.p.:
§ 1. Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym,
a zgodnie z § 2 tego artykułu, do pracy zdalnej, o której mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 6719–6724 oraz art. 6731 § 3.

Oznacza to, że do pracy zdalnej okazjonalnej nie mają zastosowania przepisy związane z regulowaniem pracy zdalnej wykonywanej na podstawie uzgodnienia, m.in. te dotyczące obowiązku pokrywania przez pracodawców kosztów energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych.

Z tych względów, stosowanie równolegle pracy zdalnej na podstawie uzgodnienia i pracy zdalnej okazjonalnej może wiązać się z poważnymi utrudnieniami organizacyjnymi wynikającymi z różnych obowiązków i uprawnień jakie oznaczają dla pracowników i pracodawców te dwie formy. Takie działanie może również spowodować wątpliwości dotyczące rozliczeń tych różnych rodzajów pracy zdalnej, gdy funkcjonują one równocześnie, jako że przepisy dotyczące obowiązku pokrycia przez pracodawcę kosztów m.in. energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych nie mają zastosowania do pracy zdalnej okazjonalnej.


kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje