Aktualności

/ Kadry, płace, prawo pracy

Łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi oraz nowe przepisy w sprawie Karty Polaka

Łatwiejsza procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi

/
Data14 wrz 2022
/

kancelaria prawna sdzlegal Schindhelm
Od 9 lipca 2022 roku obowiązuje rozporządzenie, które wprowadza łatwiejszą procedurę uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy przez obywateli Białorusi. Celem jest pomoc obywatelom Białorusi dotkniętych rożnego rodzaju represjami w swoim kraju.

Nowy rodzaj zezwolenia na pobyt czasowy

Warunkiem otrzymania nowego typu zezwolenia jest przebywanie w Polsce na podstawie tzw. wizy humanitarnej.
Powyższe rozwiązanie będzie dotyczyło również obywateli Białorusi, którzy przebywają w Polsce na podstawie przedmiotowych wiz, przedłużonych na podstawie tzw. ustawy antycovidowej.
Poniżej przedstawiono zmiany w związku z wprowadzeniem uproszczonej procedury:

  • Zezwolenie będzie udzielane jednorazowo na okres 3 lat.
  • Udzielenie takiego zezwolenia będzie zwolnione z opłaty skarbowej.
  • Opłacie nie będzie podlegało również wydanie Karty Pobytu osobie, która takie zezwolenie uzyska.
  • Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę będzie zwolniona osoba, która uzyskała przedmiotowe zezwolenie.
  • Od 1 stycznia 2023 r. posiadacz wspomnianego rodzaju zezwolenia na pobyt czasowy będzie mógł ubiegać się o polski dokument podróży dla cudzoziemca.

Gdzie można uzyskać przedmiotowe zezwolenie na pobyt czasowy?

Wniosek o udzielenie zezwolenia składa się wraz z osobistym stawiennictwem w Urzędzie Wojewódzkim.
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Białorusi.


Nowe przepisy w sprawie Karty Polaka

W wyniku wprowadzenia nowej regulacji, jest możliwe uzyskanie Karty Polaka bez konieczności opuszczania Polski. Obywatele Ukrainy, Republiki Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej albo osoby posiadające w tych państwach status bezpaństwowca, mogą składać wnioski o wydanie Karty Polaka w każdym urzędzie wojewódzkim według miejsca zamieszkania w Polsce. Powyższe dotyczy zarówno osób, które ubiegają się o Kartę Polaka po raz pierwszy, jak i tych, które już wcześniej posiadały Kartę.

kancelaria prawna sdzlegal SchindhelmŹródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego – kancelarię prawną sdzlegal Schindhelm

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje