Aktualności

/ Niemcy

Ustawa o łańcuchu dostaw w Niemczech

Ustawa o łańcuchu dostaw w Niemczech

/
Date02 lip 2021
/
Category

Oprócz podobnych rozważań w Unii Europejskiej, rząd federalny przygotował własny projekt ustawy o należytej staranności przedsiębiorstw w celu zapobiegania naruszeniom praw człowieka w łańcuchach dostaw, tzw. „Lieferkettengesetz”.

Ustawa ta ma na celu poprawę międzynarodowej sytuacji w zakresie praw człowieka poprzez wzmocnienie praw osób poszkodowanych w łańcuchach dostaw. Ustanawia ona również zobowiązania w zakresie ochrony środowiska. Wynika to z tego, że zdaniem rządu dostawcy nagminnie łamią podstawowe prawa człowieka i niszczą środowisko. Odpowiedzialność za prawa człowieka i obowiązki należytej staranności niemieckich firm mają zostać rozszerzone na całe łańcuchy dostaw, stopniowane w zależności od stopnia wpływu, jaki posiadają.

Centralnym elementem będzie oświadczenie przedsiębiorstw o zasadach dotyczących ich korporacyjnej strategii w zakresie praw człowieka. Wdrożenie tej strategii wymaga ustanowienia odpowiedniego i skutecznego zarządzania ryzykiem dla wszystkich istotnych procesów biznesowych. Celem jest zidentyfikowanie ryzyka związanego z prawami człowieka i środowiskiem oraz zapobieganie, zakończenie lub zminimalizowanie naruszeń praw.

Środki zapobiegawcze powinny być zakotwiczone we własnej działalności gospodarczej oraz w stosunku do bezpośrednich dostawców. Dostawcy pośredni są uwzględniani, gdy tylko firma dowiaduje się o naruszeniach praw człowieka na tym poziomie. Ponadto należy ustanowić procedurę składania skarg w przypadkach naruszeń praw oraz określić mechanizmy natychmiastowych działań naprawczych w przypadku naruszeń praw.

Przedsiębiorstwa muszą na bieżąco dokumentować wypełnianie zobowiązań w zakresie należytej staranności i sporządzać roczne sprawozdanie na ten temat, które musi być publikowane na stronie internetowej przedsiębiorstwa nie później niż cztery miesiące po zakończeniu roku obrotowego i przedstawione Federalnemu Urzędowi Gospodarki i Kontroli Eksportu. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania należytej staranności i ujawnienia informacji mogą zostać nałożone kary pieniężne w wysokości do 50.000 EUR oraz grzywny w wysokości 100.000 EUR do 2% rocznego obrotu. Ponadto istnieje ryzyko wykluczenia z udzielania zamówień publicznych.

Projekt ustawy został uchwalony przez rząd federalny w dniu 3.3.2021 r. Tymczasem parlamentarny proces legislacyjny jeszcze się nie rozpoczął.

Wskazówka: Ustawa ma obowiązywać od 2023 roku dla przedsiębiorstw zatrudniających 3000 lub więcej pracowników oraz od 2024 roku dla przedsiębiorstw zatrudniających 1000 lub więcej pracowników. Liczba pracowników jest w każdym przypadku określana na poziomie koncernu. Należy uwzględnić pracowników tymczasowych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje