News

/ Niemcy

Aktualizacja obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach w Niemczech

Aktualizacja obowiązków wynikających z ustawy o opakowaniach w Niemczech

/
Date09 czerwiec 2021
/
Category

Ustawa o opakowaniach obowiązuje w Niemczech od dwóch lat i tym samym całkowicie zastąpiła obowiązujące wcześniej przepisy o opakowaniach. W szczególności przejrzystość zapewniona dzięki publicznie dostępnemu rejestrowi producentów LUCID sprawiła, że około 200 000 producentów, czyli około trzy razy więcej niż cztery lata temu, wypełniło swoje zobowiązania. Jednak niepewność wśród wielu firm wciąż wydaje się być wysoka.

Producenci opakowań podlegających uczestnictwu w systemie, którzy są uznawani za pierwszych dystrybutorów, są zobowiązani do uczestnictwa ze swoimi opakowaniami w jednym lub kilku systemach dualnych. Systemy dualne to prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się usuwaniem odpadów (np. Der Grüne Punkt, Interseroh, Belland).

Wbrew częstym opiniom, problem nie dotyczy jednak producenta materiału opakowaniowego, lecz osoby, która napełnia materiał opakowaniowy towarem i oferuje go do sprzedaży. Określenie „opakowanie“ nie odnosi się do materiału opakowaniowego, ale do jednostki sprzedaży składającej się z towarów i materiału opakowaniowego, która jest zazwyczaj oferowana prywatnemu konsumentowi końcowemu.

Ustawa o opakowaniach nakłada obowiązek wpisu do rejestru producentów LUCID prowadzonego przez Centralną Agencję Rejestru Opakowań. Obowiązek rejestracji i uczestnictwa w (dualnym) systemie istnieje już od pierwszego opakowania, które producent wprowadza na rynek.

Obowiązek złożenia i sprawdzenia deklaracji kompletności do dnia 15 maja następnego roku ma zastosowanie w przypadku przekroczenia określonych limitów wagowych dla użytego materiału opakowaniowego. Limit ten wynosi 80.000 kilogramów dla szkła, 50.000 kilogramów dla papieru, kartonu i tektury oraz 30.000 kilogramów dla wszystkich innych rodzajów materiałów (np. tworzyw sztucznych).

W przyszłości Centralny Urząd Rejestracji Opakowań będzie koncentrował się na pełnej i prawidłowej rejestracji znaków towarowych w systemie LUCID. Należy zauważyć, że w zakresie rejestracji wystarczające jest wskazanie marek generalnych. W związku z tym nie należy wpisywać oznaczeń typu, specyfikacji artykułów i oznaczeń modeli.

Brak rejestracji lub nieprawidłowa rejestracja znaków towarowych w LUCID skutkuje faktycznym zakazem sprzedaży wszystkich produktów zawierających znak towarowy. Naruszenie tych przepisów stanowi wykroczenie administracyjne i może zostać ukarane grzywną w wysokości do 100.000 euro.

Dlatego wszystkim zobowiązanym przedsiębiorstwom zaleca się regularne sprawdzanie, czy wszystkie znaki towarowe zostały prawidłowo i w całości zarejestrowane.

Uwaga: Jeśli mają Państwo pytania dotyczące ustawy o opakowaniach oraz obowiązków związanych z uczestnictwem w systemie, rejestracją i audytem, prosimy o kontakt. Chętnie pomożemy Państwu we wstępnej ocenie obowiązków, jakie ciążą na Państwa przedsiębiorstwie w związku z ustawą o opakowaniach.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje