Aktualności

/ Kadry i płace

Zmiany w prawie pracy 2022

Zmiany w prawie pracy 2022

/
Data22 gru 2021
/

Płaca minimalna

Płaca minimalna w roku 2022 wyniesie 3 010 PLN brutto. Podwyżka ta będzie miała wpływ na wysokość niektórych świadczeń ze stosunku pracy jak dodatek za pracę w godzinach nocnych, minimalną kwotę podstawy wymiaru zasiłku chorobowego czy kwotę wolną od potrąceń.

Minimalna stawka godzinowa dla osób pracujących na określonych umowach cywilnoprawnych wzrośnie do kwoty 19,70 PLN brutto. W przypadku umów z kwotami miesięcznymi rodzi to obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy.


Polski Ład

Od 1 stycznia 2022 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje podatkowe „Polskiego Ładu”, które wpłyną bezpośrednio na wynagrodzenia pracowników:

  • Wzrost kwoty wolnej od podatku do 30 000 PLN (dawniej 8 000 PLN);
  • Podniesienie pierwszego progu podatkowego do kwoty 120 000 PLN (dawniej 85 528 PLN), po przekroczeniu którego zaliczka na podatek dochodowy wynosi 32%;
  • Wzrost kwoty zmniejszającej podatek do 425,00 PLN miesięcznie (dawniej 43,67 PLN);
  • Brak możliwości zmniejszenia podatku o składkę zdrowotną odliczoną 7,75%;
  • Utworzenie ulgi dla klasy średniej tj. pracowników których przychody roczne będą zawierać się w przedziale od 68 412 PLN do 133 692 PLN;
  • Wprowadzenie zwolnienia podatkowego dla powracających z zagranicy, dużych rodzin (min. 4 dzieci) oraz pracujących emerytów. Łączna suma przychodów korzystających z zwolnienia nie będzie mogła przekroczyć 85 528,00 PLN rocznie;
  • Objęcie obowiązkową składką zdrowotną wynagrodzeń członków zarządu i prokurentów.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Jedną z najważniejszych zmian wprowadzanych w ramach nowelizacji ustawy jest zmiana sposobu zaliczania okresów niezdolności do pracy do okresu zasiłkowego. Na podstawie wprowadzonego przepisu wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy (z wyjątkiem ciąży) oraz okresy niezdolności do pracy z przerwami nie dłuższymi niż 60 dni będą wliczane do jednego okresu zasiłkowego bez względu na rodzaj choroby. Co więcej, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pozostaje niezmieniona, jeżeli między okresami pobierania zasiłków (bez względu na ich rodzaj) nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy. Obecnie podstawę wymiaru oblicza się na nowo, jeżeli przerwa w pobieraniu zasiłków wynosi co najmniej 3 miesiące kalendarzowe. Podwyższeniu ulega również zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu z dotychczasowych 70% do 80% podstawy wymiaru. Dla płatników składek natomiast kluczową zmianą będzie skrócenie do 5 lat możliwości dokonywania korekt składanych deklaracji.


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Firmy zatrudniające na dzień 01.01.2022 r. co najmniej 50 pracowników są zobowiązane do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Firma może jednak zrezygnować z tworzenia ZFŚS poprzez zapis w regulaminie wynagradzania i podanie pracownikom do wiadomości. Przypominamy, że zmiany w regulaminie wchodzą w życie w terminie 14 dni od daty ich wprowadzenia. Wysokość odpisu na ZFŚS dla pełnego etatu w roku 2022 wynosi 1 662,97 PLN.


Kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz miesięcznej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2022 wyniesie 177 660 PLN, natomiast górna miesięczna granica podstawy dobrowolnego ubezpieczenie chorobowego wyniesie 14 805 PLN. Ograniczenie dobrowolnego chorobowego dotyczy m.in. prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy zleceniobiorców.


Dni ustawowo wolne od pracy w roku 2022

1 stycznia (sobota) Nowy Rok
6 stycznia (czwartek) Święto Trzech Króli
17 kwietnia (niedziela) Wielkanoc
18 kwietnia (poniedziałek) Poniedziałek Wielkanocny
1 maja (niedziela) Święto Pracy
3 maja (wtorek) Święto Konstytucji 3 Maja
16 czerwca (czwartek) Boże Ciało
15 sierpnia (poniedziałek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada (wtorek) Wszystkich Świętych
11 listopada (piątek) Święto Niepodległości
25 grudnia (niedziela) Boże Narodzenie
26 grudnia (poniedziałek) Boże Narodzenie

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje