Aktualności

/ Niemcy

Pakiet 22 punktów na rzecz zmniejszenia biurokracji w Niemczech

Pakiet 22 punktów na rzecz zmniejszenia biurokracji w Niemczech

/
Date19 lis 2021
/
Category

W połowie kwietnia 2021 r. gabinet federalny zatwierdził pakiet mający na celu zmniejszenie biurokracji. Zawiera on 22 konkretne środki, które mają uwolnić firmy, agendy rządowe i obywateli od zbędnej biurokracji.

Najistotniejsze zmiany w zakresie podatków i ubezpieczeń społecznych to:

 1. W celu ograniczenia obowiązków statystycznych wprowadzona zostanie centralna ewidencja danych przedsiębiorstw i jednolite krajowe identyfikatory firm. Ewidencja będzie funkcjonować w ramach Federalnego Urzędu Statystycznego i powinna zacząć działać w 2024 roku.
 2. W przyszłości podatnicy mają otrzymywać wiążące interpretacje podatkowe w terminie trzech miesięcy.
 3. Planowane jest przyspieszenie, usprawnienie i ułatwienie procedur związanych z przeprowadzaniem kontroli podatkowych dla wszystkich zainteresowanych stron.
 4. Ujednolicono metody obliczania progów obrotów małych przedsiębiorstw na gruncie przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o podatku VAT.
 5. Powiadomienia o kontroli między urzędem skarbowym ustalającym wysokość dochodu podatnika a urzędem skarbowym w miejscu zamieszkania będą w przyszłości dokonywane drogą elektroniczną, a nie pocztową.
 6. Do tej pory uzyskanie potwierdzenia krajowego numeru identyfikacyjnego VAT było możliwe tylko przez złożenie odpowiedniego wniosku w Centralnym Federalnym Urzędzie Podatkowym. Zweryfikowana zostanie możliwość wprowadzenia uproszczonej opcji wyszukiwania tego numeru.
 7. Ustanawianie podatkowych grup na potrzeby rozliczania podatku VAT będzie w przyszłości możliwe wyłącznie na wniosek i po potwierdzeniu spełnienia kryteriów prawnych przez organy podatkowe.
 8. Zniesiono obowiązek składania deklaracji w sprawie podatku od działalności gospodarczej przez operatorów małych instalacji fotowoltaicznych.
 9. Systemy składek U1 i U2 zmniejszają obciążenia finansowe pracodawców związane z ciągłością wypłaty wynagrodzenia w przypadku choroby i urlopu macierzyńskiego pracowników. Weryfikacji poddana zostanie możliwość ujednolicenia stawek składek w ramach całego funduszu.
 10. Skróceniu i uproszczeniu ulegnie procedura określania statusu ubezpieczenia społecznego osób prowadzących działalność na własny rachunek.
 11. Od 2022 roku składanie wniosków o świadczenia rodzinne zostanie uproszczone i będzie następować w formie elektronicznej.

Nie wiadomo jeszcze, czy i w jaki sposób powyższe środki zostaną wdrożone.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje