Aktualności

/ Niemcy

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie udziałów w podmiotach gospodarczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii w Niemczech

Obowiązki sprawozdawcze w zakresie udziałów w podmiotach gospodarczych z siedzibą w Wielkiej Brytanii w Niemczech

/
Date22 lis 2021
/
Category

Przedsiębiorstwa i osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatkowemu w Niemczech są zobowiązane do zgłaszania organom podatkowym następujących informacji o swoich udziałach w spółkach lub zakładach zagranicznych, jak również w innych podmiotach komasujących aktywa (np. funduszach inwestycyjnych):

  1. tworzenie i nabywanie zakładów lub placówek za granicą
  2. nabycie lub zmiana stanu udziałów w zagranicznych spółkach osobowych
  3. nabycie lub zbycie (bez)pośrednich udziałów w zagranicznych spółkach kapitałowych, stowarzyszeniach lub podmiotach komasujących aktywa w wysokości co najmniej 10% lub poniesienie kosztów nabycia przekraczających 150.000 EUR
  4. pierwszy przypadek wystąpienia możliwości wywarcia kontrolnego lub decydującego wpływu na sprawy spółki pozaeuropejskiej, także we współdziałaniu z podmiotami powiązanymi
  5. rodzaj działalności gospodarczej prowadzonej przez wyżej wymienione placówki, zakłady, spółki osobowe, korporacje, stowarzyszenia, podmioty komasujące aktywa lub spółki

Od 1.1.2021 roku regulacja wymieniona w punkcie 4 dotyczy również firm z Wielkiej Brytanii, ponieważ kraj ten w następstwie Brexitu przestał być członkiem Unii Europejskiej. Oprócz udziałów nowych, do właściwego urzędu skarbowego należy również zgłosić udziały istniejące.

Zgłoszenia należy składać wraz z zeznaniami podatkowymi za rok, w którym wystąpiły zgłaszane okoliczności, jednak nie później niż 14 miesięcy po upływie tego roku. Za niedopełnienie obowiązków grozi grzywna w wysokości do 25.000 EUR.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków, prawa i księgowości w Niemczech lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy o kontakt za pomocą poniższego formularza.

NASI DORADCY W ZAKRESIE PRAWA I PODATKÓW W NIEMCZECH

Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego

Tomasz Kozik
Doradca podatkowy
Specjalista ds. Międzynarodowego prawa podatkowego z kancelarii Dr. Ganteführer, Marquardt & Partner mbB w Düsseldorfie
plPolskienEnglishdeDeutsch

getsix Tax & Legal

Nasi doradcy w zakresie prawa, podatków i księgowości w Niemczech pod przewodnictwem Pana Tomasza są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix.

Skontaktuj się z nami »

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje