Menu

Usługi finansowe i księgowe w Polsce

Outsourcing księgowości

Państwa firma zasługuje równie wysoką jakość sprawozdawczości księgowej i finansowej, jak firmy z listy Fortune 500, za niewielką kwotę, która pozwoli obniżyć bieżące koszty księgowości (usługi księgowe) bez poświęcania jakości i kontroli.

W dzisiejszych warunkach gospodarczych potrzebują Państwo zaufanego partnera, który zagwarantuje najwyższej jakości usługi księgowe w ramach outsourcingu, które będą dokładne, terminowe i opłacalne dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki usługom outsourcingu księgowości getsix® obowiązkowa sprawozdawczość finansowa nie musi już być związana z kosztownym wewnętrznym działem księgowości lub usługami księgowego. Nasz zespół złożony z akredytowanych specjalistów w zakresie finansów i dyplomowanych biegłych rewidentów (CPA) zajmie się Państwa potrzebami, korzystając z oprogramowania księgowego dla firm Microsoft Dynamics NAV. Mają Państwo dostęp do wszystkich informacji na naszej zabezpieczonej platformie technologicznej, zawsze i wszędzie tam, gdzie jest dostępne połączenie internetowe.


getsix® uwolni Państwa od stresu związanego z codzienną sprawozdawczością finansową, dzięki naszej kompleksowej usłudze outsourcingu księgowości transakcyjnej

 • Obsługujemy wszystkie Państwa transakcje dotyczące zobowiązań z tytułu dostaw i usług, od przetwarzania rachunków, poprzez rozliczanie zamówień, aż po dokonywanie płatności;
 • Zarządzamy Państwa należnościami i zapewniamy terminowe i dokładne przetwarzanie płatności, szybką identyfikację sald przeterminowanych i reagowanie na rozbieżności;
 • Dbamy o to, aby wszystkie inne transakcje finansowe, takie jak płace, depozyty bankowe, etc. były rozliczane dokładnie i terminowo;
 • Ponadto mają Państwo zaufanego partnera, który może zapewnić, że wszystkie transakcje są zgodne z zasadami, procedurami i standardami rachunkowości, zapewniając tym samym rozwiązania business intelligence, które zwrócą się, zwiększając zyski.

Wystarczy wybrać poziom usług i specjalistów, którzy odpowiadają Państwa potrzebom

getsix® może zapewnić Państwa firmie pomoc doświadczonych specjalistów z dziedziny finansów posiadających wiedzę niezbędną w Państwa branży, w tym księgowych, dyplomowanych biegłych rewidentów (CPA), kontrolerów, specjalistów podatkowych, a nawet dyrektorów finansowych (CFO). Niezależnie od wielkości Państwa firmy, możemy stworzyć zindywidualizowany zestaw usług specjalnie dla Państwa, a wszystko to po niższych kosztach niż w przypadku pełnoetatowych pracowników księgowości.


Outsourcing księgowości getsix® - najlepsze praktyki w zakresie księgowości to optymalizacja i usprawnienie działalności Państwa firmy

Nasze standardy i praktyki gwarantują terminowe i dokładne przygotowanie pakietu miesięcznych sprawozdań finansowych przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów regulacyjnych.

 • Regularny przegląd informacji księgowych pod kątem ich zgodności w oparciu o potrzeby Państwa firmy, w tym: zeznania podatkowe, potrącenia od wynagrodzeń i depozyty oraz krajowe wymogi w zakresie tworzenia spółki, zgłoszenia i opłaty;
 • Wszystkie zasady i procedury dla Państwa firmy są udokumentowane w szczegółowym podręczniku procedur klienta, a wszyscy nasi pracownicy stosują te same zasady i procesy księgowe;
 • Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym i odpowiadają wszystkim Państwa potrzebom;
 • Przydzielimy Państwu księgowego i kontrolera do nadzorowania konta;
 • Dyplomowani biegli rewidenci zamykają księgi rachunkowe, a każdego miesiąca wystawiane są sprawozdania finansowe.

Podsumowując, usługa outsourcingu księgowości getsix® zapewnia sprawdzony i efektywny kosztowo sposób na to, aby mogli Państwo skoncentrować swoje zasoby i czas na tym, co robicie Państwo najlepiej - na rozwoju firmy. Kiedy weźmie się pod uwagę wynagrodzenie, podatki od wynagrodzeń, ubezpieczenie zdrowotne, płatny czas wolny i inne korzyści dla księgowego lub działu księgowości w firmie, można zrozumieć, dlaczego outsourcing księgowości i sprawozdawczości finansowej stał się tak korzystny finansowo dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 • Raporty są dostępne w czasie rzeczywistym i odpowiadają wszystkim Państwa potrzebom;
 • Korzystamy z takich szeroko stosowanych i popularnych aplikacji jak Microsoft Dynamics NAV;
 • Z naszym najnowocześniejszym i zabezpieczonym Centrum danych Państwa kluczowe dane są zawsze bezpieczne;
 • To koniec bolączki jaką jest zarządzanie finansami, przy jednoczesnym zachowaniu kontroli;
 • Wszystko to mogą Państwo zyskać za zaskakująco przystępną, stałą opłatę miesięczną.

Rozwiązanie finansowe i usługi księgowe getsix®

Rozwiązanie getsix® w zakresie księgowości i finansów zapewnia kompleksowy pakiet dla organizacji w zakresie monitorowania, zarządzania, wdrażania i maksymalizacji zwrotu z inwestycji w odniesieniu do zasobów finansowych. Daje ono naszym klientom sposób na zwiększenie przejrzystości wskaźników finansowych oraz efektywności zarządzania finansami i rachunkowością w całej organizacji.

Rozwiązanie finansowe getsix® wzmacnia pozycję naszych klientów poprzez dostarczanie kluczowych informacji we właściwym czasie i umożliwienie krytycznego wglądu w funkcjonowanie organizacji poprzez różne tablice informacyjne. Nasze usługi księgowe i finansowe Polska obejmują:

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPOur Memberships

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje