Aktualności

/ Prawo

Cienka kapitalizacja – przepisy wciąż pozostają niejasne

Cienka kapitalizacja – przepisy wciąż pozostają niejasne

/
Date26 paź 2021
/
Category

Jak prawidłowo rozliczać koszty finansowania dłużnego? Na to pytanie niestety nadal nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Obowiązujące przepisy w tym zakresie są niejasne, a interpretacje organów administracyjnych – sprzeczne.

W 2018 roku w ustawie o CIT wprowadzono artykuł 15c mający na celu ograniczenie nadmiernego finansowania długiem. Zgodnie z aktualnym brzmieniem pkt. 1. art. 15c Ustawy o CIT, odsetki od finansowania dłużnego mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu w wysokości nieprzekraczającej 30% tzw. wskaźnika EBITDA, czyli zysku operacyjnego przedsiębiorstwa przed pomniejszeniem o amortyzację, podatki oraz odsetki od zaciągniętych zobowiązań. Jednak pkt. 14. art. 15c tej samej ustawy stanowi, że przepisu tego nie stosuje się do nadwyżki kosztów finansowania dłużnego w części nieprzekraczającej w roku podatkowym 3 000 000 zł.

Sedno problemu leży w interpretacji tych dwóch wytycznych. Ze względu na nieprecyzyjnie sformułowany przepis, niejako w decyzji przedsiębiorcy pozostaje, czy będzie ze wskazanych limitów korzystał zamiennie, czy łącznie. Niestety aktualne orzecznictwo w tej sprawie nie jest jednoznaczne.

Według interpretacji administracji skarbowej limity wskazane w Ustawie powinny być rozpatrywane niezależnie. Zgodnie z tą linią przedsiębiorca ma prawo odliczać do 3 000 000 zł jeżeli 30% EBITDA nie przekracza tego limitu lub kwotę nie większą niż 30% EBITDA. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej na poparcie swojego stanowiska podaje uzasadnienie nowelizacji ustawy CIT z 2017 roku, która po raz pierwszy wprowadziła te ograniczenia.

Natomiast zgodnie z interpretacją wojewódzkich sądów administracyjnych wskazane w ustawie limity mogą być stosowane łącznie, a więc przedsiębiorca może najpierw odliczyć 3 000 000 zł a dopiero po przekroczeniu tego progu zastosować limit 30% EBITDA. Sądy podczas podejmowania decyzji bazują głównie na wykładni językowej obowiązujących przepisów. Takie stanowisko w praktyce oznaczałoby zwiększenie limitu odliczenia kosztów finansowania dłużnego o 3 000 000 zł, co jest korzystniejsze z perspektywy przedsiębiorcy poszukującego środków finansowych na rozwój swojej działalności.

Naczelny Sąd Administracyjny nie podjął jeszcze decyzji, która wykazywałaby rację jednej ze stron sporu i mogłaby ukierunkować firmy na odpowiednie stosowanie przepisów. Przedsiębiorcy, których koszty finansowania dłużnego przekraczają 3 000 000 zł muszą samodzielnie zadecydować, czy będą stosować się do wykładni administracji skarbowej, czy zaryzykują spór w sądzie.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje