Aktualności

/ Kadry i płace

Ustawa “Aktywny Rodzic” – nowe świadczenia dla rodziców

Ustawa “Aktywny Rodzic” – nowe świadczenia dla rodziców

/
Data03 lip 2024
/

12 czerwca 2024 roku w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka, potocznie zwaną ustawą „Aktywny Rodzic”. Wprowadza ona szereg rozwiązań systemowych, których celem jest wsparcie rodziców w łączeniu życia zawodowego z rodzinnym. Inicjatywa ta wprowadza szereg udogodnień, które mają na celu ułatwienie rodzicom opieki nad dziećmi oraz poprawę ich sytuacji na rynku pracy.

Ustawa wchodzi w życie 1 października 2024 roku i wprowadza szereg nowych rozwiązań dla rodziców dzieci do lat 3.

Ustawa zakłada wprowadzenie trzech nowych świadczeń, które mają na celu wspieranie rodziców zarówno w ich aktywności zawodowej, jak i w opiece nad małymi dziećmi: „aktywni rodzice w pracy”, „aktywnie w żłobku” oraz „aktywnie w domu”.

1. Świadczenie „aktywni rodzice w pracy”
Świadczenie jest przeznaczone dla aktywnych zawodowo rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Aby otrzymać to świadczenie, rodzic musi spełniać określone kryteria dotyczące aktywności zawodowej. Świadczenie będzie wynosiło 1500 zł miesięcznie i będzie wypłacane przez okres 24 miesięcy, od 12 do 35 miesiąca życia dziecka. Dla rodziców dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności świadczenie będzie wynosić 1900 zł miesięcznie.

2. Świadczenie „aktywnie w żłobku”
Świadczenie to zastąpi dotychczasowe dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Obecnie obowiązujące wsparcie wynosiło do 400 zł miesięcznie. Nowe świadczenie będzie wynosiło do 1500 zł miesięcznie na dziecko do lat 3., a dla dzieci z niepełnosprawnością do 1900 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica. Świadczenie to będzie kierowane bezpośrednio do instytucji opieki, co obniży rodzicom koszty pobytu dziecka w tych placówkach.

3. Świadczenie „aktywnie w domu”
Świadczenie to będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia i wynosić 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące. Jest to forma wsparcia dla rodziców, którzy nie będą korzystać z pozostałych świadczeń, ponieważ pozostaną nieaktywni zawodowo lub ich dziecko nie będzie uczęszczać do instytucji opieki.

Rodzice będą mieli możliwość wyboru formy świadczenia, a także wielokrotnej zmiany decyzji w trakcie trwania programu. Możliwa będzie rezygnacja z jednego świadczenia i przejście na inne, pod warunkiem, że na to samo dziecko za dany miesiąc będzie wypłacone tylko jedno świadczenie. Taka elastyczność ma na celu umożliwienie rodzicom dostosowanie wsparcia do zmieniających się potrzeb rodziny.


Kiedy i jak skorzystać?

Nowe rozwiązania będą dostępne od 1 października 2024 roku. Świadczenia będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Rodzice będą mogli składać wnioski o świadczenia zgodnie z zasadami określonymi przez ZUS, co ma zapewnić sprawną i efektywną realizację programu.


Podsumowanie

Ustawa „Aktywny Rodzic” to krok w stronę wspierania rodziców w łączeniu obowiązków zawodowych z wychowaniem dzieci. Nowe świadczenia finansowe mają na celu wsparcie zarówno rodziców pracujących, jak i tych pozostających w domu, oraz zapewnienie lepszych warunków dla rozwoju dzieci. Dla wielu rodzin oznacza to większą stabilność finansową i wsparcie w codziennych wyzwaniach związanych z opieką nad dziećmi.


Źródła:
Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic”

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje