Aktualności

/ Rachunkowość i księgowość

Finansowanie na rzecz polskich spółek zależnych jako transakcja pomocnicza

Wyrok na temat działalności spółki związanej z pomocą w uzyskaniu pożyczek czy też kredytów dla spółek zależnych

/
Data18 lis 2020
/

PDF icon

Naczelny Sąd Administracyjny wydał w dniu 7 października 2020 r. wyrok na temat działalności spółki związanej z pomocą w uzyskaniu pożyczek czy też kredytów dla spółek zależnych. Dotyczy to spółek działających w ramach grupy kapitałowej, w której spółka jest podmiotem dominującym (sygnatura akt. I FSK 2010/17).

Z orzeczenia tego wynika, iż w świetle wyroku TSUE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie C-77/01 (Empresa de Desenvolvimento Mineiro) istnieją przesłanki przemawiające za uznaniem wyżej wspomnianego działania za pomocnicze usługi finansowe wymienione w art. 43 ust. 1 pkt. 38 ustawy o VAT.

Orzeczenie to zostało poparte następującymi faktami:

  • niniejsza działalność przedsiębiorstwa polegała na pomocy w uzyskaniu jak najlepszych warunków zewnętrznego finansowania konkretnych inwestycji,
  • wspomniane usługi nie były zorientowane na zysk,
  • częstotliwość świadczenia usług oraz stopień zaangażowania zasobów finansowych i ludzkich przedsiębiorstwa w ich realizację były niskie.

Przesłanki te według wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego pozwalają uznać na rzecz spółek zależnych za transakcję o charakterze pomocniczym, o której mowa w art. 90 ust. 6 ustawy o VAT.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek dodatkowe pytania dotyczące podatków lub potrzebują Państwo dalszych informacji, prosimy skontaktować się z Państwa osobą kontaktową, która przekaże Państwa zapytanie do Działu:

Tax & Legal Grupy getsix

Nasi wyspecjalizowani doradcy podatkowi pod przewodnictwem Pani Anety są do Państwa dyspozycji. Formularz kontaktowy znajdą Państwo na stronie getsix: LINK.

getsix Tax & Legal:
getsix® Tax & Legal Aneta Majchrowicz-Bączyk

***

Niniejszy Newsletter ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani gospodarczego, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix®> jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Prenumerata niniejszego biuletynu nie jest równoznaczna z powstaniem jakiegokolwiek zobowiązania umownego po stronie getsix®. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Wojskowe Centrum Normalizacji Jakości I KodyfikacjiTÜV NORDTÜV RHEINLAND

Nasze partnerstwo

Kompetencje