Aktualności

/ Prawo

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego a terminy MDR

Stan zagrożenia epidemicznego a terminy MDR

/
Data26 cze 2023
/
Kategoria

TaxA Group

Informujemy, że z dniem 1 lipca 2023 r. zostanie odwołany stan zagrożenia epidemicznego związany z infekcjami wirusem SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wskazujemy, że zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego wywiera istotne skutki na gruncie raportowania krajowych schematów podatkowych (MDR).

Decyzja o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego spowoduje, że odwieszone zostaną terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych. Zgodnie bowiem z art. 31y tzw. ustawy covidowej terminy dotyczące raportowania krajowych schematów podatkowych nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Wobec powyższego zniesienie z dniem 1 lipca br. stanu zagrożenia epidemicznego pociąga za sobą obowiązek zgłoszenia schematów krajowych, które powstały:

  • w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia wskazanego w ww. przepisie (bieg tych terminów nie rozpoczynał się),
  • przed dniem 31 marca 2020 r., a dla których termin na ich zaraportowanie upływał po dniu 30 marca 2020 r. (bieg tych terminów został bowiem zawieszony).

W konsekwencji od dnia, w którym terminy na raportowanie krajowych schematów podatkowych zostaną odwieszone lub rozpoczną swój bieg promotorzy, wspomagający oraz korzystający, u których powstał obowiązek zaraportowania schematu podatkowego, będą zobowiązani do zgłoszenia schematu podatkowego w „standardowym” terminie wynikającym z przepisów rozdziału 11a przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 ze zm.). Schematy podatkowe powstałe po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego powinny być zgłaszane w „standardowych” terminach przewidzianych regulacjami Ordynacji podatkowej.

Zalecamy niezwłoczne podjęcie działań identyfikacyjnych w zakresie ww. schematów podatkowych. Uchybienie terminom przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego może mieć istotne negatywne konsekwencje dla osób zobowiązanych do zgłoszenia schematu podatkowego.


Źródło: Artykuł przygotowany przez naszego partnera kooperacyjnego TaxAGroup
TaxA Group

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON-GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze partnerstwo

Kompetencje