Aktualności

/ Prawo

e-Doręczenia coraz bliżej

e-Doręczenia coraz bliżej

/
Date06 paź 2021
/
Category

Pierwotnie wejście w życie ustawy o doręczeniach elektronicznych (e-Doręczeniach) planowane było na 1 lipca 2021 r., ale w związku z trudnościami organizacyjnymi, wynikającymi z ograniczeń związanych z pandemią COVID-19, zadecydowano o zmianie tego terminu.

Ustawa po nowelizacji wchodzi w życie 5 października 2021 r. Jednak nie dla wszystkich ten termin wiąże się z powstaniem nowych obowiązków. Poszczególne artykuły Ustawy będą wprowadzane stopniowo – poszerzając pulę podmiotów zobowiązanych do przejścia na korespondencję elektroniczną.


Od kiedy e-Doręczenia?

Od 5 października 2021 r. podmioty będą mogły wnioskować o założenie skrzynki do e-Doręczeń, jednak na początku będzie to dobrowolne.

Uwaga! Zgodnie z art. 7. Ustawy: „Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres”. Oznacza to, że po złożeniu wniosku i utworzeniu skrzynki instytucje publiczne nie będą miały obowiązku przesyłania papierowej korespondencji!

Od rodzaju podmiotu zależy, kiedy korzystanie z Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych będzie obowiązkowe.


Czym są e-Doręczenia

Doręczenia elektroniczne mają za zadanie zastąpić tradycyjną, papierową korespondencję między instytucjami publicznymi i innymi podmiotami (osobami fizycznymi, przedsiębiorcami itp.), zachowując przy tym wartość prawną takiej korespondencji.

Każda przesyłka przekazywana za pośrednictwem systemu e-Doręczeń będzie rejestrowana i równoważna prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Z tego rozwiązania będą mogły korzystać również podmioty niepubliczne korespondujące między sobą.


Jak skorzystać z systemu e-Doręczeń

Aby skorzystać z systemu doręczeń elektronicznych konieczne będzie utworzenie specjalnej skrzynki do e-Doręczeń. By tego dokonać – trzeba będzie złożyć odpowiedni wniosek (z wyjątkiem przedsiębiorców rejestrujących działalność w KRS lub CEIDG po 5 lipca 2022 r. – w tych przypadkach skrzynki będą tworzone automatycznie) lub skorzystać z usługi udostępnionej przez niepublicznego dostawcę e-Doręczeń.

Po złożeniu wniosku adres zostanie wpisany do bazy adresów elektronicznych i od tej pory będzie można z niego korzystać tj. wysyłać i odbierać korespondencję.

Uwaga! Adres do doręczeń nie jest adresem e-mail. Aby z niego skorzystać, trzeba będzie zalogować się do Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych lub równoważnej aplikacji weryfikującej tożsamość.


e-Doręczenia dla przedsiębiorców

Od 5 lipca 2022 r. rejestracja działalności gospodarczej w KRS oraz CEIDG będzie wiązała się z automatycznym utworzeniem adresu do doręczeń elektronicznych.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców, którzy zostali wpisani do rejestru wcześniej.

  • Do 1 października 2022 r. adres do doręczeń elektronicznych muszą utworzyć podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS.
  • Do 30 września 2026 r. mają czas podmioty wpisane do CEIDG.

e-Doręczenia dla zawodów zaufania publicznego

Również od 5 lipca 2022 r. obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń będą mieli czynni zawodowo przedstawiciele tzw. zawodów zaufania publicznego, czyli:

  • adwokaci,
  • radcy prawni,
  • doradcy podatkowi,
  • doradcy restrukturyzacyjni,
  • rzecznicy patentowi,
  • notariusze,
  • radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Skrzynka do e-Doręczeń a ePUAP

Zgodnie z informacjami opublikowanymi na portalu rządowym, skrzynka do e-Doręczeń będzie całkowicie niezależna od dotychczas funkcjonującej platformy ePUAP. Nie będzie też możliwości przesyłania wiadomości między tymi platformami. Według planów, system e-Doręczeń ma w przyszłości całkowicie zastąpić ePUAP.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

Dział ds. relacji z klientami

Elżbieta Naron

Elżbieta Naron
Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejszy okólnik ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione w nim informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszego biuletynu dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w nim zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść biuletynu wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje