News

/ Podatki Alerts Polska

Zupełnie nowa ustawa o VAT ma wejść w życie od 1 stycznia 2016 r.

/
Date11 Gru 2015
/

icon_legal_downloads

Brak możliwości uzyskania interpretacji indywidualnej w sprawach VAT to pozbawienie podatników jedynego narzędzia dającego pewną ograniczoną gwarancję przewidywalności działania organów podatkowych w ich indywidualnych sprawach – uważa Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Allen & Overy A. Pędzich sp.k..

Niedawno opublikowano projekt ustawy z 15 września 2015 r. wprowadza nową ustawę o podatku od towarów i usług, która ma w założeniu w całości zastąpić dotychczasowe przepisy w tym zakresie. Projekt zawiera kompleksowe regulacje wszystkich istotnych kwestii z perspektywy funkcjonowania tego podatku.

Koniec z interpretacjami w sprawie VAT

Warto przyjrzeć się bardziej szczegółowo niektórym rozwiązaniom proponowanym przez projektowaną ustawę. Jednym ze sztandarowych pomysłów przyjętych w nowej ustawie o VAT jest rezygnacja z możliwości uzyskiwania interpretacji indywidualnych w kwestiach dotyczących tego podatku.

Interpretacje te dawały w określonych sytuacjach wnioskodawcy ochronę przed zmianą wykładni przepisów prawa przez organy podatkowe.

Źródło: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Sp. z o.o. (Grudzień, 2015)

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje