Aktualności

/ Podatki

Wydłużenie terminów sprawozdawczych

Wydłużenie terminów sprawozdawczych oraz rozliczeniowych CIT za 2021 rok

/
Date12 kw. 2022
/
Category

Wydłużenie terminów sprawozdawczych

10 marca 2022 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów1 zmieniające terminy sprawozdawcze za 2021 rok.

Zgodnie z jego treścią, terminy m.in. na sporządzenie, zatwierdzenie i przekazanie sprawozdań finansowych przypadające na 2022 rok ulegają wydłużeniu odpowiednio:

 • o 3 miesiące dla jednostek sektora prywatnego (z wyłączeniem jednostek nadzorowanych przez KNF – działających na rynku finansowym) oraz organizacji pozarządowych;
 • o 3 miesiące dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących księgi rachunkowe (w zakresie przekazania sprawozdania finansowego Szefowi KAS);
 • o 1 miesiąc dla jednostek sektora finansów publicznych.

Przedłużone terminy dotyczą w szczególności:

 • inwentaryzacji,
 • sporządzenia zestawienia obrotów i sald,
 • sporządzenia sprawozdania finansowego, jego przekazywania oraz zatwierdzenia dla wybranych jednostek,
 • sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

Szczegółowe informacje dotyczące przedłużeń terminów dla poszczególnych czynności ewidencyjnych i sprawozdawczych za rok 2021 określonych w ustawie o rachunkowości, znajdują się w materiałach opublikowanych na stronie Ministerstwa Finansów:


Wydłużenie terminów rozliczeniowych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, które weszło w życie 19 marca 2022 roku2 przedłużone zostały również terminy wykonania niektórych obowiązków dotyczących rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych.

Zmiany dotyczą wszystkich podatników podatku dochodowego od osób prawnych (w tym opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek).

Do 30 czerwca 2022 roku przedłużone zostały terminy:

 • złożenia zeznania (CIT-8, CIT-8AB) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty);
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w wyżej wymienionym zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku;
 • złożenia deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E),
 • wykazania przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

1 Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 561).

2 Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dziennik Ustaw 2022 r. poz. 639).

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze rekomendacje

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje