Aktualności

/ Podatki

Procedura szczególna – Import towarów spoza UE (Import One Stop Shop)

Procedura szczególna – Import towarów spoza UE (Import One Stop Shop)

/
Date21 mar 2022
/
Category

Od 1 lipca 2021 obowiązywać zaczęła specjalna procedura Import OSS (IOSS). Odnosi się ona do sprzedaży na odległość towarów importowanych, pochodzących spoza Unii Europejskiej, których łączna wartość w przesyłce nie przekracza 150 EUR i które nie podlegają podatkom akcyzowym.

Objęcie systemem IOSS sprzedaży towarów importowanych z krajów trzecich będzie wymagało elektronicznej rejestracji dla celów podatku VAT oraz deklarowania i płacenia należnego podatku VAT w ramach jednej elektronicznej miesięcznej deklaracji w jednym państwie członkowskim, będącym „państwem identyfikacji”.

Terminem „państwo członkowskie konsumpcji” nazywany jest kraj docelowy, do którego trafi przesyłka.

Te firmy, które nie posiadają stałej siedziby w jednym z krajów Wspólnoty, stosujące procedurę uproszczoną, mogą skorzystać z usług tzw. pośrednika, który będzie odpowiedzialny za składanie w ich imieniu deklaracji VAT-IOSS, uzyskanie numeru podatkowego, a także spełnianie wszystkich obowiązków spoczywających na podatniku.


Zapłata VAT e-commerce a procedura VAT IOSS

Przedsiębiorcy, którzy dokonali rejestracji do procedury importowej i prowadzą sprzedaż na odległość towarów importowanych, mają obowiązek pobrać podatek VAT od nabywców i rozliczyć się z tego tytułu z urzędem skarbowym. Podatnik korzystający z procedury VAT IOSS ma obowiązek comiesięcznej wysyłki deklaracji VII-DO. Deklarację VII-DO składa się wyłącznie elektronicznie, do końca miesiąca za miesiąc poprzedni. Jeżeli w danym miesiącu nie miała miejsca sprzedaż, podatnik powinien wysłać tzw. zerową deklarację

Podobnie jak w przypadku OSS, płatność należnego podatku VAT powinna zostać wykonana do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu, którego dotyczy dana deklaracja.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące opisanego tematu lub potrzebują Państwo dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu:

Zadaj pytanie »

DZIAŁ DS. RELACJI Z KLIENTAMI

ELŻBIETA<br/>NARON - GROCHALSKA

ELŻBIETA
NARON-GROCHALSKA

Główny Konsultant
ds. relacji z klientami
Grupa getsix
pl en de

***

Niniejsza publikacja ma charakter niewiążącej informacji i służy ogólnym celom informacyjnym. Przedstawione informacje nie stanowią doradztwa prawnego, podatkowego ani w zakresie zarządzania, jak również nie zastępują indywidualnego doradztwa. Przy opracowaniu niniejszej publikacji dołożono należytej staranności, jednak bez przejęcia odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność i kompletność prezentowanych informacji. Treści w niej zawarte nie stanowią samodzielnej podstawy do działania i nie mogą zastąpić konkretnego doradztwa w indywidualnej sprawie. Odpowiedzialność autorów lub getsix® jest wyłączona. W razie potrzeby uzyskania wiążącej opinii prosimy o bezpośredni kontakt z nami. Treść niniejszej publikacji stanowi własność intelektualną getsix® lub firm partnerskich i podlega ochronie z tytułu praw autorskich. Osoby korzystające z tych informacji mogą pobierać, drukować i kopiować treść publikacji wyłącznie na własne potrzeby.

Nasze członkostwa

Nasze członkostwaCCIFPNasze członkostwa

Nasze certyfikaty

Nasze certyfikacje

Nasze partnerstwo

Nasi partnerzy technologiczni

Kompetencje

Kompetencje